Stavba se načítá

Rekonstrukce domů Masarykovo náměstí 1 a 2, Jihlava

Rekonstrukce

Datum zahájení: 1. 3. 2004

Datum dokončení: 20. 4. 2006

Cena stavby: 125 500 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Administrativní budova, Rekonstrukce památky, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Statutární město Jihlava

Autor

Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček

Projektant

FORTIS spol. s r.o., Jihlava

Dodavatel

PSJ holding, a.s., Jihlava

Investor

Statutární město Jihlava

Uživatel

Magistrát města Jihlavy

Popis stavby

Rekonstrukce představuje zcela ojedinělou a dodavatelsky složitou úpravu historicky cenných budov v Městské památkové rezervaci.
Historie těchto objektů je spojena s prvopočátky založení královského města Jihlavy v raném 13. století.
Citlivě vedená rekonstrukce je ukázkou velmi zdařilé adaptace složitě tvarovaných a v historií mnohokrát změněných dispozic pro účely moderně fungujícího úřadu 21. století. Jednotlivé prostory, těchto léty propojených čtyř domů, jsou citlivě upraveny tak, aby každý sloužil svému účelu a aby jako celek působily jednotně. Tento nelehký úkol se i díky důkladnému archeologickému a restaurátorskému průzkumu podařil na výbornou.
Výsledná rekonstrukce historických budov jihlavské radnice nabízí vysoký standard všech řešení interiérů, exteriérů a technického vybavení. Jako pomyslnou třešničkou na dortu pak působí velké množství perfektně zrestaurovaných gotických a renesančních fresek, trámových a kazetových stropů a humanistických nápisů na kápích křížových kleneb v unikátní čtyřlodní gotické síni radnice.

Příběh stavby

Původně čtyři měšťanské domy – Mikuláše barchaníka, Holclinův a Kentlinův, dnes objekty č.1 a č.2 jsou živou učebnicí architektury, obsahují prvky románské, gotické, renesanční i barokní architektury včetně manýristických, empírových i klasicistních detailů.
Ve druhém poschodí byl odhalen původní středověký prevét, (dodnes ve funkční podobě včetně přes dvě poschodí vedená kamenná „stoupačka“, která je na svou dobu naprosto ojedinělá).
Velkou raritou radničních domů se stala autenticky dochovaná renesanční černá kuchyně, kde je možné spatřit očazené a zesklovatělé omítky, jež jsou důkazem toho, že se zde skutečně připravovalo jídlo na otevřeném ohni.
Za zmínku stojí také originál barokní sochy Immaculaty (1690, autor Antonio Laghi), instalováné ve druhém patře jižního, Kentlinova domu.
Rekonstrukce odkryla mnoho cenných maleb – jednou z nejvýznamnějších je freska sv. Kryštofa s Ježíškem, která byla ochranným znamením při vstupu do domu.
Za pověstnou třešničku na dortu je pak možné považovat nález renesanční fresky tzv. masopustního průvodu, která je svým provedením řazena do kategorie profesionálně provedené práce. Výtvarník, který maloval tuto fresku, pocházel snad z prostředí dnešního severního Německa. Charakter této práce a její výtvarné provedení by tomuto zařazení odpovídalo.
Pozdně gotický prostor tzv.“kaple“, který byl po dobu asi dvou set let využíván jako konírna, byl velmi složitými záchrannými pracemi zachován jako malá obřadní síň.
Barokní (velká) obřadní síň byla zrestaurována do původní podoby. Byly zde obnoveny zlacené štukové ornamenty i celková původní barevnost. Zrestaurován byl zároveň i původní manýristický zlacený lustr.
Velká gotická síň je zaklenuta čtyřdílnou žebrovou klenbou a sklenuta do středového polygonálního pilíře. Klenba se dochovala v celém rozsahu, její 2 pole na straně při náměstí však od barokní přestavby radnice v 18. století (1786) až do rekonstrukce 2004-2006 kryl snížený podhled. Nejzásadnější a nejvíce viditelnou změnou je tedy zcela nepochybně znovuodhalení této síně v její původní gotické podobě. Síň je nyní nejen scelená, ale byla obnovena i její původní polychromie. Bylo obnoveno a nově zrestaurováno všech osmatřicet nápisů v kápích klenby. Klenební plocha byla v roce 1545 vyzdobena citáty z antických klasiků, příslovími a naučnými průpovídkami v duchu tehdejšího humanistického myšlení. Byly psány řecky, latinsky, hebrejsky, německy a staročesky. Za pozornost jistě stojí kopie renesančních vitráží v oknech. V jihovýchodním rohu síně byl v podstatě náhodou objeven původní cihlový krb, před nímž se dochovala původní keramická dlažba, která byla později replikována a nově použita na zadláždění celé síně. Do tohoto dláždění bylo umístěno i pět původních kusů, které se dochovaly a které jsou připomenutím historie.
Dvorní trakt radnice byl zcela nově parkově upraven a našla zde své nové místo také pětice soch. Jedná se o alegorie čtyř ročních období a múzu Terpischoré. Je tu také možno nahlédnout do prostor někdejší „hladomorny“, která byla nově odhalena a je propojena s labyrintem podzemních chodeb.

Poloha stavby

Adresa

Masarykovo náměstí 97/1 a 96/2, Jihlava