Stavba se načítá

Rehabilitace Střeleckého ostrova, Praha

Rekonstrukce

Datum zahájení: 2.10.2012

Datum dokončení: 23.9.2013

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro tělovýchovu a sport, Rekonstrukce

Přihlašovatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant

New Visit s.r.o. - Ing. Tomáš Jiránek - autorizovaný architekt

Dodavatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor

Městská část Praha 1

Uživatel

Městská část Praha 1

Popis stavby

Jedna z nejvyhledávanějších odpočinkových lokalit v centru Prahy prošla zásadní revitalizací v roce 2013 a zahrnula 1,9 ha z celkové plochy 2,7 ha. Oživil se jedinečný duch místa určeného pro odpočinek, společenské i sportovní akce. Vysazeno bylo 80 stromů, zvláště lípy, duby a vrby, a 700 keřů. Na ploše 8000 m2 byl položen nový trávník, vybudován byl závlahový systém, obnoveny inženýrské sítě. Opravou prošlo osvětlení, cesty, vodní prvky i sociální zařízení. Atraktivním prvkem se stala písečná pláž v severní části ostrova. Historické schodiště z mostu Legií prošlo rekonstrukcí, přibyl výtah pro bezbariérový přístup a v útrobách pilíře pak nové sociální zázemí.

Příběh stavby

Místo tvořící součást městské památkové rezervace pod statutem UNESCO je součástí systému ostrovních parků na řece Vltavě s osobitou atmosférou. Ta ale díky celkové devastaci území mizela. Důstojnost a architektonickou hodnotu mu vrátila až jeho rehabilitace respektující půdorysné členění a původní kompozici. Genius locci místu dodávají i pražské historické lampy či podsvícení mostních oblouků zemními světly. To vše spolu s obnovením vizuálních souvislosti vnitřního prostoru parku s širším okolím nabízejícím pohled na Karlův most, Národní divadlo, Tančící dům či Smíchov, dělá z ostrova opět kultivované místo k celoročnímu využití.

Poloha stavby

Adresa

Střelecký ostrov, Praha 1