Stavba se načítá

Novostavba II. IK a geriatrie, Fakultní nemocnice, Olomouc

Novostavba

Datum zahájení: 02/2017

Datum dokončení: 06/2018

Cena stavby: 350 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro zdravotnictví

Přihlašovatel

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Autor

Adam Rujbr

Projektant

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Dodavatel

OHL ŽS, a.s.

Investor

Fakultní nemocnice Olomouc

Uživatel

Fakultní nemocnice Olomouc

Popis stavby

Objekt slouží jako pavilon II. interní kliniky s pracovišti endoskopie a JIP a geriatrie, včetně lůžkových prostor a veškerého nutného zázemí. Kromě hlavní náplně, kterou je léčebná péče, stavba bude sloužit jako zázemí výuky studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Bude se zde také nacházet administrativní zázemí vedení II.interní kliniky a Geriatrie.

Příběh stavby

Snažili jsme se o vytvoření důstojného prostředí pro pacienty a zaměstnance nemocnice, abychom jim maximálně ulehčili a zpříjemnili jejich denní úděl. Zároveň jsme se snažili o odpovědný a šetrný návrh technologií, materiálů, spotřeb energií.

Poloha stavby

Adresa

I. P. Pavlova 185/6,Olomouc