Stavba se načítá

Muzeum barokních soch a Klášterní zahrady, Chrudim

Rekonstrukce

Datum zahájení: 1/2009

Datum dokončení: 9/2011

Cena stavby: 115 300 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Architektura

Přihlašovatel

město Chrudim

Autor

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. - Roman Brychta a Ondřej Hofmeister

Projektant

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. - Roman Brychta a Ondřej Hofmeister

Dodavatel

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Investor

město Chrudim

Uživatel

Muzeum barokních soch

Popis stavby

Záměrem rekonstrukce barokního kostela byla popularizace uměleckého odkazu, ale i duchovního kontextu doby, kdy se Chrudim stala význačnou enklávou barokního sochařství. Velkorysá rekonstrukce využívá principu kontrastu původních a ryze moderních materiálů; barokní tvarosloví vchází do dialogu se sklem, ocelí a betonem. Souběžně s konventem prošly přeměnou klášterní zahrady, kde vznikla parková relaxační klidová zóna, zelený protipól kamennému historickému centru. I zde se snoubí moderní přístup a forma s přírodními materiály.

Příběh stavby

Muzeum barokních soch představuje návštěvníkům město Chrudim jako významné umělecké centrum barokní doby prostřednictvím vystavených soch a sousoší té nejvyšší kvality a doprovodného audiovizuálního programu. Muzeum je rovněž využíváno pro koncerty, divadelní představení, svatby a společenská setkání.
Barokní kostel s loretánskou kaplí a Božím hrobem byl spolu s klášterem dokončen roku 1665. Tři staletí sloužil bohoslužebným účelům řádu kapucínů, po změnách společenského zřízení v druhé pol. 20. století pozbyl svého účelu, byl odsvěcen a uzpůsoben novému využití; skladišti. I přes dílčí opravy notně chátrá, loreta musí být zbořena, vnitřní zařízení kostela uloženo v depozitáři. Koncept přestavby vzhledem k fenoménu východočeského sochařství počítal s přestavbou na muzeum barokních soch s dalším využitím pro koncerty, divadlo, svatby a společenská setkání.
S klášterem jsou spojeny dvě pověsti. Strašíval zde bezhlavý kapucín Fortunát, jehož jednou ranou sťal nikoli bezdůvodně žárlivý řezník. Dalším zjevením byl řeholník mylně prohlášený za mrtvého, jenž procitl, pomoci se nedovolal, a tak zemřel již doopravdy a definitivně. V klášteře se zjevoval až do nového vysvěcení.

Poloha stavby

Adresa

Školní náměstí, Chrudim