Stavba se načítá

Krytý plavecký bazén, Litomyšl

Novostavba

Datum zahájení: 08/2009

Datum dokončení: 10/2010

Cena stavby: 116 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro tělovýchovu a sport

Přihlašovatel

Město Litomyšl

Autor

Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Radek Štefka / D.R.N.H.

Dodavatel

PKS INPOS a.s.

Investor

Město Litomyšl

Uživatel

Město Litomyšl

Popis stavby

Architektonické a urbanistické řešení je přísně podřízeno místu a účelu stavby. Místo je definováno dotekem výrazného morfologického výběžku se vzrostlou zelení a zatravněnými plochami svažujícími se z masivu Černé hory směrem k městu s novodobou výstavbou sportovních budov. Navržený objem haly krytých bazénů je v maximální možné míře redukován rozředěním do jednotlivých stavebních modulů měkce modelovaných do organických křivek vnějšího pláště, aby navozoval na směr plynutí svahu Černé hory. Zatravněné plochy plynule přecházejí ve střešní plášť haly s plechovou krytinou. Jednotlivé objemové moduly haly se setkávají ve společném oblém vrcholu, odkud pak opět klesají formou jednotné pultové střechy k západní hranici pozemku. Projev stavební intervence je tak potlačen na maximum s prioritou pohledové minimalizace objektu ze všech viditelných stran města. Koncept řešení nesleduje jen formální důvody, ale především úsporu energie. Zemina získaná při hloubení základů a podzemního podlaží je využita pro navážku a tou je pak objekt ze dvou stran chráněný masivem proti ochlazování. Použité izolace a konstrukce zabezpečují objektu dlouhodobou životnost a úsporný provoz. Samozřejmostí je pak splnění tepelně technické normy pro energeticky úsporné budovy.

Příběh stavby

Novostavba krytého plaveckého bazénu v Litomyšli navazuje na dlouhodobou koncepci rozvoje rekreačně sportovního areálu Černá hora, která byla zpracována architektem Alešem Burianem již v roce 2000. Autorem návrhu krytého bazénu je architektonická kancelář D.R.N.H., která za tuto stavbu získala Národní cenu za architekturu Grand Prix 2011 v kategorii Novostavba. Městský bazén získal za vytvoření přátelské sportovní stavby se zřetelem k netradičnímu pojetí zelených střech také titul Stavba roku 2011.

Poloha stavby

Adresa

U plovárny 1221, Litomyšl