Stavba se načítá

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera

Rekonstrukce

Datum zahájení: 11/2013

Datum dokončení: 04/2015

Cena stavby: 185 296 213 Kč

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro dočasné a rekreační ubytování, Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Sakrální stavba, Rekonstrukce

Přihlašovatel

HOCHTIEF CZ a. s.

Autor

Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhofer

Projektant

INS spol. s r.o. Projektový a inženýrský atelier

Dodavatel

HOCHTIEF CZ a. s.

Investor

Benediktinské opatství Sv. Václava v Broumově

Uživatel

Benediktinské opatství Sv. Václava v Broumově

Popis stavby

Poloha objektu je vyvýšeném skalním ostrohu nad řekou Stěnavou a v historickém centru města Broumov. Objekt benediktinského kláštera se nachází na územní národní kulturní památky v ploše smíšené obytné – v centrální historické zóně města – dle územního plánu města Broumov. Areál benediktinského kláštera v Broumově byl prohlášen za národní kulturní památku. Benediktíni získali území již na začátku 13. století. Do barokní podoby klášter přestavěli Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhofer.

Příběh stavby

Budova byla ve stavu, který už dlouhodobě nevypovídal o jeho dřívějším historickém a architektonickém významu. Umělecké i technické hodnoty, které se v areálu bývalého kláštera za staletí jeho života nashromáždily, jsou nezanedbatelné. Klášter společně s klášterní zahradou je nejvýznamnější kulturní památkou v regionu Broumovska. Prostory kláštera sloužily částečně jako depozitáře, část byla přístupná návštěvníkům v prohlídkové trase, jihozápadní křídlo ve 2 a 3NP využívá Muzeum Broumovska. Zbytek kláštera byl
nevyužívaný.
Projekt řešil revitalizaci hodnotného objektu s ohledem na jeho historickou hodnotu. Hlavním cílem projektu byla programová náplň v nevyužitých prostorech kláštera - vytvoření prostor pro vzdělávací a kulturní centrum, pro odbornou i laickou veřejnost.
Navrhované stavební úpravy byly prováděny z větší části v momentálně nevyužívaných částech kláštera, které byly ve stavu neodpovídajícímu jejich kulturnímu, historickému a architektonickému významu. Objekt byl rozdělen na tři části, přičemž každá část byla řešena jako samostatný objekt.

Poloha stavby

Adresa

Klášterní 1, 550 01 Broumov