Stavba se načítá

Zámecké návrší, Litomyšl

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 06/2011

Datum dokončení: 04/2014

Cena stavby: 498 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Sakrální stavba, Architektura, Rekonstrukce, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Město Litomyšl

Autor

Josef Pleskot / AP atelier; Tomáš Hradečný, Jan Šépka, Petr Hájek / HŠH architekti, Ateliér Štěpán

Dodavatel

Hochtief CZ, a.s.

Investor

Město Litomyšl; Pardubický kraj

Uživatel

Regionální muzeum Litomyšl, Evropské školicí centrum, o.p.s.; Zámecké návrší, p.o.; NPÚ; Univerzita

Popis stavby

Jedinečný komplex historických budov, nádvoří, zahrad a parků. Řešené území zahrnuje 12 stavebních objektů: pivovar, jízdárnu, konírnu, kočárovnu, stáj, piaristickou kolej, piaristický kostel, I. nádvoří, horní nádvoří, park a předzámčí a budovu bývalého piaristiského gymnázia, dnes v ní sídlí Regionální muzeum Litomyšl. Projekt zahrnuje nejenom rekonstrukci jedenácti historických objektů, ale také kulturní a vzdělávací programy, jako jsou Škola na zámku, Dětský program nebo expozice Andělé na návrší. Hlavním cílem celého projektu je tedy zejména plnohodnotné zapojení cenného areálu do organismu města a regionu a jeho využití jako nadregionálního centra kultury, vzdělávání a společenského života.

Příběh stavby

Přestože novodobé dějiny Zámeckého návrší v Litomyšli by mohly být již jen dějinami kamene, nepodlehli jsme. Na Zámeckém návrší se evidentně zformovala energie, která jej chce rozvíjet, kulturně využívat a živě interpretovat. K tomu je zapotřebí změn. Změn zejména formálních, provozních - architektonických, které při zachování všech umělecko-historických hodnot vytvoří ze souboru budov a prostorů nový soudobý nástroj, jenž bude soudobě živě užíván. Opravdu se chce věřit, že na Zámecké návrší zase po nějakých sto letech dopadla nutnost jeho proměny, aby dále mohlo žít z energie současnosti a ne jenom ze stále slábnoucí energie minulosti. Bez nadsázky lze říci, že opět po více než jednom století úpadku se Zámecké návrší probouzí k novému dějinnému období, které má možná před sebou dalších sto let smysluplného využívání. Proměnou a modernizací prošly nejenom budovy, ale i veřejná prostranství a veřejná zeleň, a upraveny byly i provozní vztahy. Do nových akčních souvislostí byly uvedeny i jednotlivé budovy. Jakoby vztahové principy baroka byly teprve nyní dokonány.

Poloha stavby

Adresa

Jiráskova, Litomyšl