Stavba se načítá

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI Beamlines, Dolní Břežany

Novostavba

Datum zahájení: 7.9.2012

Datum dokončení: 15. 12. 2015

Kategorie: Veřejné prostranství, Administrativní budova, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

Bogle Architects, s.r.o.

Autor

Bogle Architects, s.r.o.

Projektant

Bogle Architects s.r.o, AED project, a.s., PBA

Dodavatel

Sdružení MVO (ELI II) - Metrostav, VCES a OHL ŽS

Investor

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Uživatel

ELI Beamlines

Popis stavby

Pro výstavbu komplexu laserového centra ELI byly využity dlouhodobě zanedbané a kontaminované pozemky bývalého zemědělského družstva. Jedná se o regeneraci brownfieldu v bezprostřední blízkosti centra obce. Součástí realizace jsou i rozsáhlé parkové úpravy, které společně s navazujícími projekty dopravní infrastruktury a nových povrchů významně zlepšily kvalitu veřejného prostoru mezi obecním úřadem, zámkem a hřištěm a umožňují pěší propojení napříč dříve uzavřeným areálem.
Stavba se skládá ze sedmi částí - kancelářské budovy, polyfunkční budovy (kavárna, přednáškový sál, knihovna atd.), vstupního atria, laboratorní budovy, laserové budovy, objektu technologie chlazení a hospodářství technických plynů. Jen samotná budova pro laserové technologie se rozkládá, na ploše větší než je velikost fotbalového hřiště. Koncepčním přístupem k projektu se od jeho počátku podařilo rozčlenit rozsáhlý stavební program tak, aby bylo možné měřítko stavby co nejlépe přizpůsobit jejímu okolí. V návaznosti na tuto základní myšlenku je každá z budov pojata originálně a opatřena fasádou z jiného materiálu. Sjednocujícím prvkem naopak zůstává bílá stínicí konstrukce z oceli a hliníku, která uspořádáním stínicích lamel pozitivně ovlivňuje vnitřní prostředí stavby a zároveň vizuálně odkazuje ke krátkým přímým laserovým pulsům probíhajícím uvnitř.
Hlavním vstupem do centra ELI je vysoké prosklené atrium otevřené pro veřejnost. Jedná se o reprezentativní komunikační prostor, na který navazuje kancelářská budova a polyfunkční budova. Uvnitř obou objektů jsou umístěna menší vnitřní atria sloužící k sociální interakci zaměstnanců a návštěvníků, která přinášejí do interiéru dostatek přirozeného světla.
Technicky nejnáročnější částí díla je budova pro laserové technologie s experimentálními halami. Založení spodní stavby je ve skalním podloží více než osm metrů pod povrchem upraveného terénu. Výška atiky střechy je zhruba patnáct metrů nad úrovní terénu. Budova je navržena tak, aby vyhověla náročným prostorovým, technickým a bezpečnostním požadavkům. Z tohoto důvodu je významná část objektu umístěna v podzemí. Vzhledem k extrémním požadavkům laserové technologie na ochranu před působením vibrací a pro odstínění elektromagnetického a ionizujícího záření emitovaného v průběhu experimentů, jsou nosné stěny a stropy uvnitř i po obvodu objektu laserové haly až 1,6 m silné. Monolitická konstrukce je zhotovena z betonu s garantovanou minimální objemovou hmotností a je odolná proti průsaku vody. Betonářská výztuž s profily až 32 mm je zapojena do zemnicí soustavy objektu. Otvory v nosné konstrukci jsou ve velké míře vyplněny bloky z vysokohustnostního betonu, který v kombinaci s PE granulátem v menších prostupech zabraňuje šíření radiace. Prostory před vstupy do experimentálních hal jsou doplněny stínicími labyrinty vyzděnými také z vysokohustotních betonových bloků. Samotné dveře a velkoformátová vrata jsou celokovové a zajišťují stínění elektromagnetických pulzů. Jejich šíření z experimentálních prostor zabraňují rovněž voštinové filtry na všech rozvodech vzduchotechniky, plastové mezikusy na trubních rozvodech, EMP filtry na všech metalických kabelech i ve svítidlech, kovové trubkování ve stínicích monolitických stěnách, to vše doplněno rámovým modulovým systémem těsnění prostupů. Každá experimentální a laserová hala je kvůli své velikosti a očekávané manipulaci s velkými břemeny vybavena vlastní podvěšenou jeřábovou dráhou. Velké nároky jsou kladeny také na udržování optimálních parametrů vnitřního prostředí. Z velké části se jedná o čisté prostory s omezeným počtem částic ve vznosu, kontrolovanou teplotou, vlhkostí a přetlakem a se vstupy přes přechodové komory. Čistému prostředí je přizpůsobena povrchová úprava podlah, stěn a stropů. Vzduchotechnika je vybavena referenčním potrubím nulového tlaku rozvedeným po celé budově. Vzduch je upravován v cirkulačních vzduchotechnických jednotkách osazených HEPA filtrací. Pro účely použití při plánovaných experimentech jsou po budově rozvedeny technické plyny, které jsou vyvedeny na laserových halách do sdružených připojovacích bodů HUB a rozmístěny protipožární skříně pro skladování tlakových lahví.

Celková plocha 29 500 m2.
Zastavěná plocha 7 716 m2.

Příběh stavby

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastructure) Beamlines je architektonicky i technicky složitá budova, ve které je umístěn nejvýkonnější laser na světě. Cílem projektu ELI Beamlines je vybudování infrastruktury pro základní a aplikovaný výzkum s využitím nové generace laserů.
Stavba bude užívána pro nejpokročilejší laserový výzkum svého druhu, očekává se, že instalované laserové technologie budou na špičce vývoje a zároveň mohou posunout hranice celosvětového vědeckého poznání.
Kapacita zařízení bude pronajímána mezinárodním vědeckým týmům na základě odborného posouzení podaných návrhů na experimenty. Projekt ELI Beamlines představuje významný posun ve využití laserové technologie a bude přínosem pro českou i světovou vědu.
Projekční a realizační tým stavbu přihlašují do soutěže proto, že se společně domnívají, že jde o technicky mimořádně složité dílo s mnoha v České republice ojedinělými parametry, které se podařilo skloubit s vysokou
funkční a estetickou kvalitou.

Poloha stavby

Adresa

Za Radnicí 835, 252 41, Dolní Břežany