Stavba se načítá

Rozhledna Vysoká, Tachov

Novostavba

Datum dokončení: 2014

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství

Přihlašovatel

Architektonické studio Hysek s.r.o.

Autor

Ing.arch. Oldřich Hysek, Ing. arch. Jiří Hysek, Ing. David Chmelík

Dodavatel

Strabag, a.s.

Investor

Město Tachov

Uživatel

Město Tachov

Popis stavby

Hlavním architektonickým a konstrukčním prvkem rozhledny je její tvar, hyperbolický paraboloid, který je tvořen vypínacími lany okolo středového nosného tubusu, kotvícími vyhlídkovou plošinu rozhledny. Rozhledna leží na vrcholu kopce Vysoká ve výšce 563,7 m n. m. západně od města Tachov.
Rozhledna navazuje na rekreačně sportovní zónu města podél řeky Mže. Poblíž je památník bitvy u Tachova. V blízkosti rozhledny vede veřejná cesta do Světců (s historickou jízdárnou). Na přístupové cestě jsou malá parkoviště. Z horního parkoviště je na rozhledna přístupná pěší cestou okolo památníku. Rozhledna má přímou pohledovou vazbu na město a rekreačně sportovní areál, v její blízkosti je obnovený památník bitvy u Tachova a jsou zde vedeny naučné stezky (archeologická, historická, přírodní). V rámci naučných stezek jsou v okolí rozhledny prezentovány historické, přírodní a ekologické souvislosti.