Stavba se načítá

Ulice Dr. Veselého, Luhačovice

Rekonstrukce

Datum zahájení: 1.4.2014

Datum dokončení: 26.10.2015

Cena stavby: 35 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Město Luhačovice

Autor

UPOSS.s.r.o.

Projektant

UPOSS.s.r.o.

Dodavatel

SATES MORAVA spol. s r.o

Investor

Město Luhačovice

Uživatel

Město Luhačovice

Popis stavby

Komplexní rekonstrukce pěší zóny spojující centrum města Luhačovice a lázeňský areál (výstavba nové komunikace, schodiště, výměna inženýrských sítí, veřejné osvětlení, statické zajištění svahu, rekonstrukce a dostavba opěrné zdi, zeleň, mobiliář, vytvoření malého náměstí před budovou pošty, malá městská kolonáda a stěna paměti zobrazující významné návštěvníky, příznivce a budovatele luhačovických lázní).

Příběh stavby

Zdařilá rekonstrukce ulice Dr. Veselého, která je nejfrekventovanější spojnicí centra města Luhačovice s lázeňským areálem. V rámci rekonstrukce vznikla malá městská kolonáda, která vytvořila klidovou zónu s promenádou v lázeňském stylu. Oprava se dotkla klíčového prostoru před poštou, ulice dostala zcela nový povrch a plynule navázala na ostatní části jednotlivých úseků lázeňského území. Součástí opravy bylo pohodlné schodiště, nové veřejné osvětlení a upravená opěrná zeď, která drží svah k silnici. Právě zmíněná opěrná zeď se stala klíčovou částí se „stěnou paměti", do níž byla vytesána jména slavných osobností s výjimečným vztahem k Luhačovicím. Své místo zde mají např. T. G. Masaryk, Leoš Janáček nebo Dušan Samo Jurkovič. Pozitivní efekt rekonstrukce ulice dokresluje nově doplněná vegetační úprava, která dodala celé promenádě příjemnou uživatelskou atmosféru.

Poloha stavby

Adresa

ulice Dr. Veselého, Luhačovice