Stavba se načítá

PET Centrum, Řež

Novostavba

Datum zahájení: 2010

Datum dokončení: 2013

Cena stavby: 265 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný, Soukromý

Kategorie: Stavba pro průmysl, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

ÚJV Řež

Autor

Ing. arch. Aleš Burian, AK Burian-Křivinka

Projektant

PET 1. fáze: projektová dokumentace AK Burian-Křivinka PET 2. fáze: BPO spol. s r.o.

Dodavatel

P.S.G.-International a.s.

Investor

ÚJV Řež, a. s.

Uživatel

ÚJV Řež, a. s.

Popis stavby

PET Řež je záložním pracovištěm výroby radiofarmak pro metodu pozitronové emisní tomografie (PET) a zároveň výzkumně-vývojovým centrem pro radionuklidy značené léčivé přípravky. Třípodlažní budova je součástí rozsáhlého areálu v Řeži, kde se nachází řada dalších technologických pracovišť, včetně dvou výzkumných jaderných reaktorů. Budova PET je vybavena technologickým zázemím pro výrobu léčiv, včetně cyklotronu se speciálním stíněním. Základ objektu tvoří dvoupodlažní hranol situovaný svou podélnou osou po proudnici řeky Vltavy, na nějž je v kolmém směru nasazena samostatná administrativní část posunutá po svahu o jedno patro výš. Hlavní korpusy obou staveb jsou provedeny z atypických lícových betonových tvarovek. Vysazené části jsou charakteristické svojí výraznou horizontalitou, kde se střídají plné hladké a prosklené plochy.

Příběh stavby

Hlavním cílem investora bylo vybudovat centrum pro vývoj nových radiofarmak použitelných při P-pozitronové E-emisní T-tomografii v oblasti diagnostiky onkologických onemocnění. Realizace byla rozložena do dvou projektů. První projekt byl zaměřen na vybudování centra o dvou podlažích. Projekt obsadil třetí místo v kategorii Investor roku 2010 – Největší inovační potenciál, kterou vyhlásila Agentura CzechInvest ve spolupráci s MPO a Sdružením pro zahraniční investice - AFI. Následně bylo přistavěno třetí podlaží, určené ke školení a zvyšování kvalifikace pracovníků. Vzhledem k vysokým nárokům na zajištění kvality vyráběných radiofarmak a zajištění bezpečnosti práce s radioaktivním materiálem je budova vybavena celou řadou specializovaných prostor a technologií - například kontrolovaným pásmem se speciálním bezpečnostním režimem (stínění, speciální vzduchotechnika) a tzv. „čistými prostorami“ s několikastupňovou řízenou cirkulací vzduchu.

Poloha stavby

Adresa

Hlavní 130, Řež