Stavba se načítá

ZOO Jihlava

Novostavba, Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 2003

Datum dokončení: 2014

Cena stavby: 250 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro kulturu a osvětu, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Statutární město Jihlava

Autor

Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček

Projektant

FORTIS spol. s r.o., Jihlava

Dodavatel

PSJ holding, a.s., Jihlava

Investor

Statutární město Jihlava

Uživatel

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace

Popis stavby

Rok 2003 a africká vesnice MATONGO, ve svahilštině Vesnice v poušti, je praktickou ukázkou staveb afrických domorodých vesnic. Modelem byly vesnice Tongů, žijících v západním Zimbabwe. Při stavbě byly použity klasické přírodní materiály, přísně jsme dodržovali ruční, hrubé opracování dřevěných konstrukcí střech, ručně tvořené omítky s využitím větví, použití přírodního rákosu a kamene. Jako kontrast přírodních materiálů jsme použili moderní stavební prvky, sklo a nerez. Kolorit venkovského nepořádku dotváří malá ukázka domácího hospodářství, domácí plemena malých slepic. Cílem bylo spojení chybějícího servisu pro návštěvníky ZOO Jihlava, občerstvení, WC s ukázkou expozic afrických zvířat, prezentovaných netradičně formou africké vesnic.
Roky 2004-2005 a nový vstupní objekt, stavba zahrnující vlastní vstupní objekt, jeho návaznost na parkoviště a řešení komunikačního propojení se stávajícím areálem ZOO. Urbanistické a architektonické řešení představuje jakousi "megalitickou vizi ležícího štíra v krajině", jehož mohutné tělo je symbolizováno právě řešeným vstupním objektem do nové části zoologické zahrady. Vlastní klepeta tohoto "štíra" tvoří dvě cesty v již dotvarované cestní síti budoucího areálu, které obepínají pahorek proti hlavní ose vstupu do zahrady, a ocas se prolíná s centrální římsou záchytného parkoviště. Celková megalitická vize je navíc umocněna řadou menhirů a dolmenů. Navržený objekt vstupu do areálu ZOO Jihlava je důsledně zakomponován do krajiny tak, aby harmonicky splynul, avšak aby na sebe zásadně upozornil každého návštěvníka a to i z výrazného nadhledu z nového Brněnského mostu.
Roky 2007-2009 a medvědinec, velkoryse pojatá expozice koresponduje s požadavky na chov zvířat, pohodlí návštěvníků a atraktivní vzhled. Párek medvědů malajských ve svém výběhu našel příjemné prostředí s velkou proudící vodou a skalními průrvami. Expozice umožňuje pohodlné pozorování medvědů malajských nejen z atraktivní terasy, ale též díky průhledům umístěným v dutině umělého kmene sekvoje i v jejich soukromí.
Podzim 2011 a Centrum environmentálního vzdělávání PodpoVRCH, netradiční objekt, který je postaven na principu pasivního domu, jehož nejčastějšími návštěvníky jsou děti. Stavba je uspořádána v důmyslném architektonickém pojetí a přirozeně navazuje na nový vstupní objekt. Samotná stavba vychází z principů starobylé megalitické architektury a je definována oválným půdorysem, který je složen ze čtyř soustředných kamenných prstenců. Vnější stavba má vzhled dávné mohyly, která je porostlá divokou trávou a která je po obvodu lemována mohutnými kamennými bloky, menhiry a rozvolněnou dřevěnou palisádou.
Roky 2011-2014 a ZOO pěti kontinentů, projekt výstavby pavilonu žiraf, expozic afrických primátů, hyen, expozic Austrálie a Asie a Pavilon plazů.
Pavilon žiraf a prostorný výběh tvoří dvě části spojené visutou lávkou a velkým terénním valem. Obvodové zdivo je omítnuto hrubou nepravidelnou Hliněnou omítkou, doplněnou proutím a rákosem. Ve výběhu jsou umístěny staré kmeny stromů a mohutné kameny. Střecha je z umělé travní krytiny, tzv. sloní trávy.
Ubikace afrických primátů jsou částečně expoziční, hlavní pozornost návštěvníka je však směřována na venkovní výběhy. Pohledy do ubikací jsou zastíněny replikami afrických přístřešků, které mají podobu lehkých jednoduchých chýší z přírodního materiálu.
Ubikace hyen je navržena jako větší skalní masiv v prostředí africké hornaté savany, je rozdělena do 4 částí, z nichž dvě mají volný přístup přes nory do venkovního výběhu. Kolem celého výběhu je zvýšená betonová bariéra a uvnitř jsou situovány mohutné kmeny a kameny.
Expozice Austrálie tvoří jednotlivé ubikace a venkovní výběhy napodobující přirozený biotop a architekturu australského venkova - spíše polopouštní biotop s využitím umělých skalních prvků, termitišť a autentických etnik s poukazem na život původních obyvatel. Nejdůležitějším aspektem této expozice je až realisticky ztvárněná australská divočina a stará opuštěná farma.
Expozice Asie je charakterizována ubikací, která byla postavena ve stylu asijského obydlí, chatrče na kůlech, která jako by vyrostla na pozůstatcích rozpadlého khmerského chrámu. Vnitřní část této nové expozice je řešena ve dvou úrovních. Vnitřní expozice je pak doplněna ve svém severovýchodním rohu ještě o malou expozici s drobným venkovním výběhem, který bude přecházet do tzv. bambusového lesa s labyrintem.
Pavilon plazů je stavbou s architektonicky ojedinělým řešením, kdy způsob využití stavby se promítá i do jejího vzhledu napodobujícího kůži ještěra. Koncept atypicky řešeného interiéru je založen na maximálním přiblížení představy přirozeného prostředí chovaných zvířat návštěvníkům a zajištění optimálních podmínek pro jejich chov. Unikátním z hlediska technického řešení stavby je propojení dispozičně složitého celku s použitím specifických technologií pro vytvoření vhodných chovných podmínek.
Pozn. ZOO pěti kontinentů - dodavatel splečnost SUBTERRA a.s.

Příběh stavby

Všechny uskutečněné projekty i ty projekty, které na svoji realizaci teprve čekají, měly vždy za úkol vylepšit návštěvnickou atraktivitu jihlavské ZOO a byly realizovány s respektem k zoogeografickým podmínkám a potřebám jednotlivých druhů chovaných zvířat. Byl kladen důraz na estetické hledisko, používání přírodních materiálů a ruční práce. ZOO Jihlava je nejnavštěvovanější atraktivitou v rámci regionu a daří se jí lákat návštěvníky z celé ČR i zahraničí.

Poloha stavby

Adresa

Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava