Stavba se načítá

B21 - Baťův mrakodrap, Zlín

Rekonstrukce

Datum zahájení: 08/2003

Datum dokončení: 10/2004

Cena stavby: 635 900 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Administrativní budova, Rekonstrukce památky

Přihlašovatel

Zlínský kraj

Autor

Ing. arch. Ivan Bergmann, Ing. arch. Ladislav Pastrnek, Ing. Petr Všetečka

Projektant

CENTROPROJEKT GROUP a.s., S-projekt plus a.s.

Dodavatel

Zlínstav, a.s.

Investor

Zlínský kraj

Uživatel

Zlínský kraj, Finanční úřad pro Zlínský kraj

Popis stavby

V roce 2003 byla zahájena rekonstrukce budovy 21 v bývalém továrním areálu Svit - “Baťova mrakodrapu“, který byl vybrán jako nové sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje a Finančního úřadu pro Zlínský kraj. Před touto rekonstrukcí byl objekt několik let nevyužívaný a postupně chátral. Rekonstrukce v roce 2003 spočívala z hlediska architektonického v rehabilitaci původního řešení jak konstrukčního, tak materiálového a barevného, především formou odstranění nevhodných přístaveb, repasí, příp. replikami původních architektonických prvků a detailů. Nově architektonicky řešena byla v exteriéru pouze terasa budovy a vstup v 3.NP.
Konstrukčním systémem objektu je železobetonový skelet se sloupy v modulu 6,15 x 6,15 m. Objekt je vysoký 77,5 m.
Hlavní křídlo velikosti 80,0 x 20,0 m je určeno pro administrativní činnost. Prostor haly je opatřen dvěma požárně únikovými schodišti, 1 osobním výtahem, 1 nákladním výtahem a 1 speciálně upraveným výtahem - který sloužil jako pojízdná kancelář ředitele firmy Baťa.
Vedlejší severní křídlo tzv. prostor sociálně-komunikační, tvoří vertikální komunikační jádro objektu doplněné sociálními prostory a technickým zázemím pro VZT. Je tvořeno dvojtraktem se dvěma dvojicemi polí. Toto jádro obsahuje oběžný kabinkový výtah - páternoster, 4 osobní výtahy, centrální schodiště a sociální zařízení.
V roce 2016 byl schválen investiční záměr, jehož cílem byla revitalizace Baťova mrakodrapu po 13 letech plného provozu budovy. Revitalizace zahrnovala - obnovu páternosteru, obnovu teracových podlah ve 3. NP, modernizaci výtahů, stavební úpravy vstupu do budovy, rekonstrukci rozvodny NN a zhotovení expozic. Revitalizace Baťova mrakodrapu byla dokončena v roce 2018.

Příběh stavby

Správní budova číslo 21 – “Zlínský mrakodrap“ je jedním z vrcholných děl předválečné československé funkcionalistické architektury. Nechal ji vystavět Jan Antonín Baťa v letech 1936 - 1938 podle projektu architekta Vladimíra Karfíka jako sídlo ředitelství obuvnické firmy Baťa. Objekt je dominantou původního továrního areálu Svit ve Zlíně.

Poloha stavby

Adresa

třída Tomáše Bati 21, Zlín