Stavba se načítá

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Novostavba

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Architektura

Přihlašovatel

Statutární město Hradec Králové

Autor

O. Hofmeister, R. Brychta - PROJEKTIL ARCHITEKTI, A. Halíř, P. Lešek

Projektant

PRO KIC - sdružení ateliérů Projektil Architekti s.r.o. a Deltaplan s.r.o.

Dodavatel

VCES a.s.

Investor

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Uživatel

veřejnost

Popis stavby

Stavba vzešla z architektonické soutěže. Porotu zaujala svou vnitřní atmosférou a netradičním půdorysným tvarem, nevšedním architektonickým řešením se zřetelem ke způsobu práce s pohledovým betonem a k vnitřnímu prostorovému uspořádání.
„Tvar X-ka byl momentální nápad. Nechtěli jsme udělat bednu, baví nás hledat nové tvary, nové formy. Křížová dispozice je ideální, protože ve středu může být umístěna hlavní komunikace prosvětlena denním světlem“ říká jeden z autorů architekt Roman Brychta. Typickým znakem jsou kruhová okna, kvůli nimž si stavba vysloužila přezdívku ementál.

Příběh stavby

"V roce 2000 jsme vyhráli soutěž. Doba stavění trvala čtyři roky. Stavba měla ze začátku i odpůrce, říkali jsme lidem, že musí počkat až se stavba otevře a podívají se i do interiérů. Řada lidí dovedla stavbu ocenit až později“, říká jeden z autorů architekt Roman Brychta.
Zajímavostí je i skutečnost, že původní návrh předpokládal probarvený červený beton, který by lépe komunikoval se sousední střední průmyslovou školou, na protilehlém nároží ulice Hradecká. Při realizaci se vyskytly problémy s probarvením a nakonec bylo rozhodnuto, že beton zůstane v přírodním odstínu, což stavbě spíše prospělo.

Poloha stavby

Adresa

Hradecká 1250/2