Stavba se načítá

Knihovna města Hradce Králové

Rekonstrukce

Datum dokončení: 31.12. 2012

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Statutární město Hradec Králové

Autor

Akad. arch. David Vávra

Projektant

JIKA-CZ s.r.o.

Dodavatel

STAKO s.r.o.

Investor

Statutární město Hradec Králové

Uživatel

veřejnost

Popis stavby

Pro projekt revitalizace bývalé továrny Vertex na městskou knihovnu a centrum celoživotního vzdělávání byl vybrán ateliér architekta Davida Vávry. Autor se rozhodl při rekonstrukci továrního objektu, kterou tvoří monolitický železobetonový skelet, respektovat původní charakter stavby. Ve zprávě k architektonické studii uvedl, že „technicky řešené detaily skeletové konstrukce mají harmonickou eleganci, takže není nutno je zakrývat“. Téměř veškeré nové členění jsou buď transparentní skleněné příčky nebo regály a polopříčky, čímž byla zachována působivost stávajícího železobetonového skeletu.

Příběh stavby

Na střeše dvoupodlažního objektu vznikla terasa s pergolami, která slouží v letních měsících jako čítárna. V rohu je umístěná velká kovová konstrukce velryby (určená pro popínavou zeleň), která byla inspirována knihou Zahrada Jiřího Trnky. Předěl mezi knihovnou a tiskárnou vydavatelství Garamon tvoří věž a zároveň světelný poutač, znázorňující knihu s literárními úryvky, připomínající nové využití budovy.

Poloha stavby

Adresa

Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové