Stavba se načítá

Lávka přes Orlici, Hradce Králové

Novostavba

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství

Přihlašovatel

Statutární město Hradec Králové

Autor

Baum & Baroš Architekten, Prof. ing. arch. Mirko Baum, Ing. arch. David Baroš

Projektant

Transconsult s.r.o.

Dodavatel

Sdružení M – SILNICE/Held & Francke – Lávka přes Orlici, vedoucí sdružení M – SILNICE a.s.

Investor

Statutární město Hradec Králové

Uživatel

veřejnost

Popis stavby

Unikátní konstrukce lávky vzbuzuje už od počátku úžas. Její provedení budí dojem, že oba břehy řeky spojuje s naprostou lehkostí – snad jako by se vznášela ve vzduchu. Není tak divu, že pozornost vzbudila i u odborníků a vysloužila si mnohá ocenění, mimo jiné i titul Stavba roku 2012 a vyhrála i německou cenu Verzinkerpreis, která se uděluje žárově pozinkovaným stavbám.
S ohledem na nedaleké Jiráskovy sady autoři zavrhli nosný pylon a lávku nad řeku doslova zavěsili. Prioritou návrhu bylo vhodné začlenění lávky do Jiráskových sadů s minimálním zásahem do parkové zeleně a památkově chráněných zbytků opevnění.

Příběh stavby

Na přípravu lávky vzpomíná architekt Mirko Baum, který je univerzitním profesorem v Cáchách, jen v nejlepším. Na české poměry ho udivila především rychlost, s jakou bylo vše hotovo. "Od úplně první čáry to trvalo jen dva roky. To je skoro neuvěřitelné," směje se architekt, jehož nejmilejším materiálem je právě ocel. Není divu, že krátce po jejím otevření se začala měnit i v pomyslný most lásky a začaly se na ní objevovat visací zámky, symbolizující pevný vztah.

Poloha stavby

Adresa

Hradec Králové u zimního stadionu