Stavba se načítá

Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem

Novostavba, Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: říjen 2013

Datum dokončení: listopad 2014

Cena stavby: 205 986 221 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Město Bystřice nad Pernštejnem

Autor

AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov

Projektant

Ing. Vladimír Žák

Dodavatel

sdružení firem PKS stavby a.s. a SPH stavby s.r.o.

Investor

Město Bystřice nad Pernštejnem

Uživatel

Město Bystřice nad Pernštejnem

Popis stavby

Stavba je rozdělena na 4 stavební objekty a to Panský dvůr, Ekopavilon, Skanzen a Zemědělský objekt. Panský dvůr je rekonstrukce stávající budovy historického panství Mitrovských na expozici bydlení venkovského panstva, zemědělské muzeum, živá expozice řemesel, minipivovar, moštárnu a seminární sál. Zastavěná plocha tohoto objektu je 6 100 m2. Ekopavilon je novostavba, která ve dvou podzemních a čtyřech nadzemních podlažích reprezentuje možná technická řešení venkovských staveb budoucnosti, nízkoenergetický objekt využívající tradičních technik a materiálů v kombinaci s technologicky vyspělými systémy a využitím obnovitelných zdrojů. Zastavěná plocha této budovy je 570 m2. Skanzen jsou vystavěny nové domky (repliky) ukazující historické bydlení na horácké vesnici v dobách našich praprababiček. Je zde soubor staveb ukazující řemesla a to statek, mlýn, hrnčířské, včelařské, tkalcovké a bylinkářské stavení. Dále je zde ukázky kapličky, pazderny a takzvaných Haltýřů. Dále jsou zde vybudovány dva rybníčky, které hospodaří s dešťovou vodou z areálu Panského bydlení. Tento rozlehlý soubor staveb se rozprostírá na ploše 13 300 m2. Poslední stavbou je rekonstrukce stávající budovy kravína, která po rekonstrukci dostala funkci zázemí pro obsluhu hospodářských zvířat, vybudování stání pro koně a hovězí dobytek. Součástí této budovy je i venkovní a vnitřní jízdárna. Plocha celého komplexu je 15 200 m2.

Příběh stavby

Historie celého projektu je dlouhá. Původní venkovský statek, který vlastnil rod Mittrowských, se po druhé světové válce stal majetkem státu. Došlo k přebudoval na Statní pěstitelskou stanici, kde se ve zkratce zabývali pěstováním odrůd brambor a pícnin. Po revoluci v roce 1989 se statek stal výukovým střediskem střední zemědělské školy Bystřice nad Pernštejnem, které fungovalo do roku 2013. V roce 2008, se totiž budova statku včetně okolních polností a dalších nemovitostí v majetku Kraje Vysočina stali majetkem Města Bystřice nad Pernštejnem a před novým majitelem stála nová výzva co s nabitým majetkem dál. Nejjednodušší by bylo vše zbourat a plochy rozparcelovat na plochy pro bydlení a rozprodat. Jenže přeci jen nějaká historická hodnoty budovy statku byla vodítkem k tomu aby zde vzniklo něco víc něž jen holá pláň na stavbu rodinných domů. A tak v roce 2009 vznikla studie, která byla startovací blokem pro výstavbu (Centra Zelených Vědomostí ) Centra eden. Její náplň a konečný vzhled vzešel v roce 2011, kdy se po vypsání fondů z EU začal projekt posazovat na to aby fondy mohli být čerpány. Od podání žádosti o dotaci po poťukání základního kamenu uběhli dalších dva a půl roku a v říjnu 2013 se podepsala smlouva s vybraným dodavatelem a započala stavba CZV. Během stavby vznikly vícenáklady z důvodu nálezu bývalé čerpací stanice v areálu panského dvora, celková výměna některých časem a stavem degradovaných konstrukcí statku a dalších drobných změn. Stavba byla dokončena a předána v listopadu roku 2014 a slavnostní otevření proběhlo na první jarní den roku 2015.

Poloha stavby

Adresa

Bystřice nad Pernštejnem