Stavba se načítá

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 1.9.2012

Datum dokončení: 1.9.2015

Kategorie: Stavba pro tělovýchovu a sport, Architektura, Rekonstrukce

Přihlašovatel

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Autor

David KOTEK, Josef ZLÁMAL

Projektant

Generální projektant-HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., Architektonické řešení-PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Dodavatel

Metrostav a.s., divize 1, HOCHTIEF CZ a.s.

Investor

Statutární město Ostrava, VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Uživatel

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Popis stavby

Stadion potřeboval modernizaci pro možnost pořádání významných sportovních a společenských akcí. Jeho areál však má přesně vymezený prostor situovaný v zastavěném území sousedící s průmyslovým komplexem, proto bylo nutné vyřešit toto stísněné území. Byly zapracovány i všechny normy a požadavky pro bezpečnost návštěvníků. Stavba je projektována na diváckou kapacitu 15 123 sedících diváků, Městský stadion splňuje technické požadavky a přísná kritéria pro pořádání atletických mítinků i fotbalových utkání dle klasifikací organizací IAAF, UEFA a FAČR. Oplocení je uvnitř areálu rozděleno pro fotbal na bezpečnostní zóny. Celá stavba nového Městského stadionu je velmi rozsáhlá a navazuje na stávající západní tribunu, která prošla významnou rekonstrukcí respektující moderní technologie. Piloty, základy, vstupy do hlediště jsou ze ŽB konstrukce. Nosná část nových tribun je tvořena atypickou ocelovou konstrukcí. Stupně jsou šikmé nosníky, ochozy a stěny z prefabrikované konstrukce.
Zastavěná plocha severní, jižní a východní tribuny je celkem je 6 702 m2, obestavěný prostor 139 350 m3, zastavěná plocha západní tribuny je 2 835 m2 a obestavěný prostor je rekonstruované části 34 800 m3. Komunikace a chodníky tvoří 17 442 m2, parkovací plochy 1 912 m2. Celková délka oplocení je 2 474 m.

Příběh stavby

Při realizaci díla bylo velice obtížné skloubit náročnost výstavby s provozními podmínkami. Na Městském stadionu probíhala po celou výstavby řada sportovních akcí, které nesměly být omezeny prováděním nového zázemí. Práce musely být naplánovány tak, aby neohrozily významný atletický mítink Zlatá tretra Ostrava, fotbalová utkání ligy ale i akce pro veřejnost, den hasičů, den dětí, sporťáček atd. Obtížné byla taky sanace hlavního stávajícího energokanálu západní tribuny, práce probíhaly v těsné blízkosti sportovních ploch a za provozu stadionu. Náročné situace vznikly při pilotovém založení severní, jižní a východní tribuny, staticky propracované ocelové konstrukce v kombinaci s prefa prvky a zavěšení dvou výsledkových tabulí a dvou velkoplošných obrazovek a rozměrech 9x5m na výsuvné ocelové konstrukci severní a jižní tribuny. Výstavbou tohoto krásného Městského stadionu celá Ostrava získala nejmodernější multifunkční stadion v ČR se skvělým zázemím pro sportovce a diváky. Na novém stadionu je možno pořádat vrcholné sportovní akce - fotbalové utkání reprezentace ČR, atletické závody jako Zlatá tretra a v loňském roce Kontinentální pohár, MS v požárním sportu a také koncerty významných hudebních skupin. Nový stadion důstojně reprezentuje nejen město Ostravu, ale celou Českou republiku.

Poloha stavby

Adresa

Závodní, Ostrava-Vítkovice