Stavba se načítá

UFFO, Trutnov

Novostavba

Datum zahájení: 10/2008

Datum dokončení: 4/2010

Cena stavby: 480 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro kulturu a osvětu

Přihlašovatel

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

Autor

Ing. architekt Radek Vopalecký

Projektant

AG Studio, a.s.

Dodavatel

BAK a.s.

Investor

Město Trutnov

Uživatel

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

Popis stavby

Unikátní kulturní polyfunkční prostor (primárně divadlo), přesah akcí, jež je možno zde pořádat dosahuje až k širokému spektru společenských i sportovních událostí.
Konstrukčně je stavba řešena jako monolitický kombinovaný nosný systém s podporami v podobě sloupů a vnitřních a obvodových stěn. Založen je na vodotěsné konstrukci, tzv. bílé vaně. Větší část fasády je prosklená, neprosklená část je obložena sklocementovými deskami.
Uffo je volně stojící objekt uprostřed náměstí Republiky, niveleta je zarovnána na úroveň okolního prostoru hlavní pěší městské třídy.
Stavba je jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Zastavěná plocha je 4269 m2, obestavěný prostor je 7350 m3.

Příběh stavby

Trutnovu mnoho let chybělo divadlo. Jeho koncept je nejen unikátní, ale výsostně smysluplný. Variabilita je de facto neomezená a pořádat lze v podstatě jakoukoli akci. Jediné omezení je kapacitní, maximálně se vejde něco přes 1000 osob, v divadelní variantě 360. Ideální je pro nový cirkusu a nové formy divadla. Uffo je technicky, světelně i zvukově na špičkové úrovni. Trutnovsku (hosté jsou často z celé republiky i zemí celého světa) přináší nebývalé možnosti kulturního vyžití, často nemožné ani v nesrovnatelně větších městech napříč světem, což má zásadní pozitivní dopad na společnost.

Poloha stavby

Adresa

náměstí Republiky 999, Trutnov