Stavba se načítá

Severočeská vědecká knihovna - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem

Rekonstrukce

Datum zahájení: 07.08.2017

Datum dokončení: 30.04.2019

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Ústecký kraj

Projektant

atelier AVN, s.r.o

Dodavatel

North stav a.s.

Investor

Ústecký kraj

Uživatel

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Popis stavby

Rekonstrukce zahrnovala výměnu střešního souvrství včetně izolací a nové krytiny, nutné lokální opravy krovů, dispoziční úpravy, vestavbu nového výtahu, novou fasádu objektu včetně oprav štukových prvků. Dále byly provedeny restaurátorské práce v části interiéru, výměna oken a zprovoznění venkovních předokenních rolet, kompletní výměna vnitřních instalací a sociálních zařízení. Součástí stavby jsou i nové přípojky instalací, terénní úpravy kolem objektu, nové venkovní osvětlení, oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu.

Příběh stavby

Jedná se bývalou vilu ústeckého průmyslníka C. H. Wolfruma, která je od roku 1948 využívána jako knihovna.Jde o historicky i architektonicky hodnotnou budovu s množstvím zachovalých původních prvků interiéru i exteriéru a je třeba, aby provoz i způsob využití odpovídal tomuto stavu. Záměrem rekonstrukce bylo pokud možno obnovení všech zachovalých a hodnotných částí a prostor budovy. Veškeré nové zásahy a změny se snaží respektovat historickou hodnotu budovy a citlivě ji doplňují. Mezi hodnotné prostory se řadí především původní společenské místnosti v přízemí (hala, pánský a dámský pokoj, zimní zahrada, jídelna) a pak hlavní komunikační prostory domu – schodiště s halou v patře a vstupní portál se zaklenutým zádveřím a původním hlavním vstupním schodištěm.

Poloha stavby

Adresa

Velká Hradební 49, 400 01 Ústí nad Labem