Stavba se načítá

Centrum sociální pomoci Litoměřice - rekonstrukce hlavní budovy, Čížkovice

Rekonstrukce

Datum zahájení: 24.9.2018

Datum dokončení: 11.3.2019

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro zdravotnictví, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Ústecký kraj

Projektant

Bohumil Maršík

Dodavatel

NATURTEP spol. s r.o.

Investor

Ústecký kraj

Uživatel

CSP Litoměřice

Popis stavby

V objektu proběhla rekonstrukce prostor I. PP s ohledem na prodloužení osobního výtahu do tohoto podlaží, změna uspořádání sociálního zázemí zaměstnanců a drobné změny skladových prostor. Rekonstrukce vzduchotechniky a elektroinstalace kuchyně s rekuperační jednotkou. Kompletní výměna výplní za nová dřevěná eurookna s doplněním stínících žaluzií vně stávajících výplní. Součástí byla i rekonstrukce fasády a provedení kompletního zateplení a prací souvisejících s odvedením vlhkosti kolem obvodového zdiva v prostoru zahrady.

Příběh stavby

Objekt prodělal postupnou rekonstrukci, kdy v rámci jednotlivých etap byly opraveny sociální zařízení, kompletně střecha a oplechování, v této etapě sklepní prostory a fasáda a zároveň probíhala i rekonstrukce zahrady, která slouží klientům domova ke hrám, relaxaci a ostatním volnočasovým aktivitám.

Poloha stavby

Adresa

Na Svobodě 172, 411 12 Čížkovice