Stavba se načítá

Rekonstrukce mostu, Písty

Novostavba, Rekonstrukce

Datum zahájení: 15.11.2018

Datum dokončení: 16.9.2019

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Ústecký kraj

Projektant

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Dodavatel

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Investor

Ústecký kraj

Uživatel

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

Popis stavby

Rekonstrukce stávajícího mostu na komunikaci II. třídy, který je situován v extravilánu obce Písty. Došlo k celkovému odstranění mostu a stavbě nového železobetonového rámového monolitického, plošně založeného na hutněném polštáři ze štěrkodrti s výztužnou geomříží s normovou zatížitelnost. Byla upravena komunikace jak na mostě, tak v nezbytném rozsahu v přilehlém úseku

Příběh stavby

Došlo ke zlepšení dopravní situace v dané lokalitě.

Poloha stavby

Adresa

Písty - most na komunikaci II/118