Stavba se načítá

Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava

Rekonstrukce

Datum zahájení: 22.03.2019

Datum dokončení: 18.10.2019

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Ústecký kraj

Projektant

AZ Consult

Dodavatel

EUROVIA CS, A.S.

Investor

Ústecký kraj

Uživatel

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

Popis stavby

Rekonstrukce komunikace II/266 v úseku začínajícím na náměstí ve Šluknově a končícím v Lobendavě v délce celkem 10,239 km. Kryt komunikace byl zrekonstruován v celém úseku, rekonstrukcí prošly i stávající propustky, mosty, odvodnění, opěrné zdi a došlo k provedení úprav komunikace na vjezdech do obce Lipová. Odvodnění ve Šluknově a Lipové bylo řešena rekonstrukcí stávajících uličních vpustí a výměnou mříží za jednotné a rekonstrukcí stávajících přípojek těchto vpustí.
Mosty, které byly zrekonstruovány:
most evid.č. 266-013 v obci Šluknov – Císařský
most evid.č. 266-015 v obci Velký Šenov
mosty evid.č. 266-017 a evid.č. 266-018 v obci Lipová
most evid.č. 266-019 v obci Lobendava

Příběh stavby

Došlo ke zlepšení dopravní situace v lokalitě Šluknovska.

Poloha stavby

Adresa

komunikace II/266