Stavba se načítá

Rekonstrukce a dostavba VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 11.04.2018

Datum dokončení: 31.12.2018

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Ústecký kraj

Projektant

Ctibor Žežulka - ZEFRAPROJEKT

Dodavatel

ISTAR, spol. s r.o.

Investor

Ústecký kraj

Uživatel

VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí

Popis stavby

Práce probíhaly na hlavní budově školy, která byla kompletně zateplena včetně střešního pláště s osazením střešních oken a kompletně rekonstruovány byly veškeré instalace a sociální zařízení. V dosud nevyužívaném podkroví byly zřízeny nové ateliérové učebny. Dále byla místo původního objektu, který nesplňoval potřebné požadavky, vybudován nový objekt přístavby. Tento nově postavený objekt je dvoupodlažní budova kvádrového tvaru, která je propojena se stávající budovou spojovacím krčkem. Celý objekt je zrealizován jako bezbariérový. Vstup do objektu je řešen nájezdovou rampou a propojení pater je zajištěno výtahem.

Příběh stavby

Část objektu byla ubourána a místo toho byl vybudován objekt nový moderní, který je na původní historickou budovou připojen prostřednictvím spojovacího krčku.

Poloha stavby

Adresa

Kostelní 134, 411 08 Štětí