Stavba se načítá

Požární stanice SPZ Triangle, Bitozeves

Novostavba

Datum zahájení: 01.02.2018

Datum dokončení: 04.02.2019

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba technické infrastruktury, Administrativní budova, Stavba pro obchod a služby

Přihlašovatel

Ústecký kraj

Autor

Valbek spol. s r.o.

Projektant

Valbek spol. s r.o.

Dodavatel

ISTAR, spol. s r.o.

Investor

Ústecký kraj

Uživatel

Hasičský záchranný sbor ÚK

Popis stavby

Výstavba nové požární stanice obdélníkového půdorysu se dvěma nadzemními podlažími. Součástí budovy je věž pro výcvik jednotek hasičského sboru včetně zařízení pro výcvik průmyslového lezení, kde je horolezecká stěna, hromosvodné lezení a cvičná kovová plošina, přichycená k fasádě budovy a venkovní cvičné plochy. Jedná se o uzavřený areál, který je oplocen s vjezdovou bránou a vstupní brankou. Zpevněné plochy areálu jsou pojízdné těžkou technikou. V areálu je umístěno 30 parkovacích stání pro osobní automobily, přístřešek pro kola, přístřešek pro kontejnery na odpad, přístřešek pro čerpací stanici PHM kontejner na nebezpečný odpad s vlastní záchytnou jímkou. Součástí výstavby je výstražná signalizace – návěstidlo s výstražnými světly a dopravní značení na přilehlé komunikaci.

Příběh stavby

Největším přínosem stavby je její velice strategická poloha v průmyslové zóně a v blízkosti dálnice D7. Stanice je plně funkční a příslušníci na stanici Bitozeves mají zajištěny veškeré podmínky pro plnění úkolů vyplývajících ze zákona.

Poloha stavby

Adresa

Průmyslová 1063, 438 01 Bítozeves - Průmyslová zóna Triangle