Stavba se načítá

O2 Arena, Praha

Novostavba

Datum zahájení: 01. 05. 2002

Datum dokončení: 30. 11. 2004

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro tělovýchovu a sport, Architektura

Přihlašovatel

ATIP a.s.

Autor

ATIP a.s.

Projektant

ATIP a.s.

Dodavatel

SKANSKA a.s.

Investor

BESTSPORT a.s.

Uživatel

BESTSPORT a.s.

Popis stavby

Architektura objektu je podřízena jeho funkčnímu využití. Pro sportovní a víceúčelové aplikace byly jednotlivé prostory v aréně navrhovány s důrazem na efektivní vnitřní propojení a logické konstruktivní uspořádání.
Dispoziční řešení je koncipováno tak, aby v hale návštěvníci trávili čas i mimo hlavní program jednotlivých akcí a aby využívali v co nejširší míře služeb, které se zde nabízejí. Uspořádání jednotlivých prostorů haly je provázané s obchodními pasážemi s dostatečným zázemím poskytovaných služeb.
Jsou zde tři okruhy vybavení a servisu. Prvním okruhem jsou vlastní divácká místa v hledišti s příslušnými foyery, hygienickým zázemím a restaurací. Počet sedících diváků je 17000. Druhým okruhem jsou místa v „klubovém podlaží“. Zde se kromě sedadel v divácky atraktivní poloze nabízejí rovněž sedadla s místy u stolů s přímým výhledem na plochu, s možností konzumace jídel a nápojů. Posledním okruhem jsou lóže a salonky VIP, které jsou spolu s příslušným vybavením a restaurací VIP umístěny v divácky nejlépe situované poloze v samostatně přístupném podlaží.
Architektura je typu high-tech. Stříbrná fasáda z Reynobondu evokuje ledový palác. Hlavním výrazovým prvkem je vlastní konstrukce vynášející skleněnou fasádu i částečně prosklené zastřešení.
Konstrukční řešení:
Nosná konstrukce je realizována jako monolitický železobetonový skelet s předpjatými prvky. Ocelová konstrukce střechy arény je ve tvaru kulového vrchlíku o průměru 135 m a vzepjetí 9 m. Koncepce prostorového vzpínadla s 36 radiálními trubkovými vazníky s předpjatými táhly se sbíhají v centrálním válcovém tubusu o průměru 18 m a výšce 12,3 m.
Hala je vybavena unikátní divadelní technologií s perfektní akustikou, která je schopna reagovat na všechny typy pořádaných akcí. V průběhu stavby bylo uloženo 80 000 m3 betonu, 16 tun armatury a 2 000 tun ocelových konstrukcí.
Generální projektant:
ATIP, a. s. – Architektonický atelier Trutnov
Autoři: Ing. Vladimír Vokatý, Ing. arch. Martin Vokatý
Ing. arch. Jiří Vít (con.tec)
Koncepce dopravy:
Ing. Jiří Lebeda – ADO
Návrh scénické technologie:
akad. arch. Jindřich Smetana
Statika ocelových konstrukcí zastřešení:
Ing. Vladimír Janata, CSc. – EXCON a. s.
Statika železobetonových konstrukcí:
Ing. Milan Mužík – PPP – Pardubice, s. r. o.

Příběh stavby

Záměr vybudovat víceúčelovou halu, která se stala v roce 2004 dějištěm mistrovství světa v ledním hokeji, vznikl na jaře roku 2001 v akciové společnosti SAZKA.
Významným impulzem byla také myšlenka využít území bývalého závodu ČKD Lokomotivka, jehož velikost a poloha na rozhraní Vysočan a Libně umožňovaly projektovat halu jako součást budoucího zábavního a komerčního komplexu, který by vrátil život do pustnoucí tovární lokality.
Spolu s projektem haly byla proto od prvního okamžiku zpracovávána urbanisticko-architektonická studie pro celé území Lokomotivky, na němž by po dokončení haly měly v dalších letech vyrůst hotel, komerční centrum, obchodní pasáž, park a četné zahrady.
Snadná dopravní obslužnost všemi prostředky městské hromadné dopravy byla jedním z důvodů volby vysočanské lokality pro stavbu dnešní O2 ARENY. V bezprostředním sousedství haly se nachází stanice metra, tramvajová zastávka i stanice autobusů. Hala je také dobře dostupná pro individuální automobilovou dopravu.
O2 ARENA, představuje zcela nový, u nás v době vzniku neznámý typ víceúčelové arény pro zábavu, show, sportovní a kulturní události, výstavy, veletrhy i společenské akce. Ze dne na den se z bouřlivého kotle pro hokejový zápas může proměnit v koncertní síň, kterou lze vzápětí přestavět na atletický stadion nebo kongresový sál.
Součástí haly je i malá aréna, v současnosti přestavovaná pro funkci kongresového centra O2 UNIVERSUM, které bude otevřeno v roce 2019.

Poloha stavby

Adresa

Českomoravská 17, Praha 9