Stavba se načítá

Multifunkční dopravní terminál, Česká Třebová

Novostavba

Datum zahájení: 15.12.2008

Datum dokončení: 13.8.2010

Cena stavby: 331 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství

Přihlašovatel

Město Česká Třebová

Autor

ATELIÉR HÁJEK

Projektant

OPTIMA spol. s r. o.

Dodavatel

OHL ŽS, a.s.

Investor

Město Česká Třebová

Uživatel

veřejnost

Popis stavby

Vlastní stavební a technologické řešení představuje nové uspořádání místních komunikací (ul. Sadová, ul. Nádražní, ul. Komenského, ul. Slovanská) s kruhovou křižovatkou, z níž je přístup do podzemních garáží. Podzemní garáže velikosti cca 200 x 32 m o čtyřech sekcích disponují celkem 259 parkovacími místy, z toho 13 míst je pro tělesně postižené, a umožňují přímý přístup osob do podchodu k jednotlivým vlakovým nástupištím. Železobetonová konstrukce podzemních garáží je založena na převrtávaných pilotových stěnách a pilotách pod prefabrikovanými sloupy. Střešní konstrukci garáží tvoří 188 ks železobetonových nosníků zalitých spřaženou monolitickou železobetonovou deskou. Na stavebním objektu podzemních garáží byly vybudovány kompletní konstrukce komunikací, ocelová konstrukce autobusového nádraží, veřejné osvětlení, mobiliář, zeleň či parkoviště pro TAXI. Nové autobusové nádraží s barevně proskleným zastřešením a s informačním systémem, navazujícím na informační systém Českých drah, a.s., představuje výrazný kvalitativní krok v místní i dálkové autobusové dopravě. Objekt je vybaven moderním parkovacím systémem s 2 automatickými pokladnami, eskalátorem a výtahem tak, aby bylo dosaženo odpovídajících standardů občanské vybavenosti pro 21. století.
Neméně důležitým prvkem je kolostav s 26 ks uzamykatelnými boxy na kola, který navazuje na dokonalou síť cyklostezek v Regionu Orlicko - Třebovsko a doplňuje další druh dopravy tohoto projektu.

Příběh stavby

Řešený prostor také obsahuje i velmi důležité architektonické ztvárnění povrchu terminálu, zejména pak umístění 2 vodních prvků – vodní kaskády a otáčející se žulovou zeměkoulí na vodní hladině umístěné v žulovém listu. Oba prvky jsou osvětleny prvky s barevnou LED technologií.
Význam dopravního terminálu v České Třebové jako důležitého železničního uzlu dokresluje i nově umístěná abstraktní socha jednoho z předních železničních inženýrů a stavitelů Jana Pernera, jejímž autorem je brněnský umělec Jaromír Gargulák. Od zahájení provozu nového dopravního terminálu bylo současně náměstí přejmenováno na náměstí Jana Pernera.

Poloha stavby

Adresa

náměstí Jana Pernera