Stavba se načítá

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, Svitavy

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 1.12.2005

Datum dokončení: 30.6.2008

Cena stavby: 185 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Administrativní budova, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro kulturu a osvětu, Stavba pro obchod a služby, Architektura, Rekonstrukce, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Město Svitavy

Autor

Ing. arch. Roman Svojanovský

Projektant

Ing. arch. Roman Svojanovský

Dodavatel

VW Wachal a.s.

Investor

Město Svitavy

Popis stavby

Fabrika - centrum pro rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace mikroregionu Svitavsko. Jedná se o brownfield v památkové zóně - stavbu občanské vybavenosti. Původní objekt - železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami. Přístavba sálu - monolitická železobetonová konstrukce zastřešená příhradovou ocelovou konstrukcí. Celková zastavená plocha 2 296 m2, plocha odstraněné části stavby 650 m2, plocha ponechané stavby 1 787 m2, plocha komunikací 650 m2, plocha sadových úprav 301 m2, celkový obestavěný prostor 25 660 m2.

Příběh stavby

Jde o komplexní projekt, jehož cílem byla regenerace území nacházejícího se v chráněné památkové zóně. Projekt zahrnoval rozsáhlou rekonstrukci a přístavbu objektu bývalé textilní továrny firmy Ettl z roku 1925. Jedná se o moderní stavbu víceúčelového kulturního a vzdělávacího zařízení. Od roku 2008 v něm mimo jiné najdeme knihovnu, restauraci, učebny, přednáškový sál, koncertní sál, prostory pro zájmovou činnost a spolky, pro sociální organizace i pro podnikatele. Původně zdevastovaný objekt, který hyzdil svitavské náměstí, si tak opět získal srdce místních občanů i návštěvníků města.

Poloha stavby

Adresa

Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy