Stavba se načítá

Sportovní stadion, Svitavy

Novostavba, Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 1.9. 2007

Datum dokončení: 1.9.2011 (2019, 2020) etapy

Cena stavby: 220 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný, Soukromý

Kategorie: Veřejné prostranství, Administrativní budova, Stavba pro tělovýchovu a sport, Stavba pro kulturu a osvětu, Architektura, Rekonstrukce, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Město Svitavy

Autor

ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Projektant

ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Dodavatel

HIKELE - stavební firma spol. s r.o., Svitap J.H.J. spol. s r.o., RED BERRY, SE, WAREX spol. s r.o.

Investor

Město Svitavy

Uživatel

Provozovatel - SPORTES Svitavy s.r.o.

Popis stavby

Šapito - montovaná hala s typovou hliníkovou nosnou konstrukcí a textilní střechou a stěnami má půdorysné rozměry 32,0 x 59,0 x 11,0 m. Dvoukloubový příčný rám je obloukového tvaru. Rámy jsou propojeny vaznicemi ve střešní rovině. Tuhost kloubově uložených rámů je zajištěna spolupůsobením vaznic a zavětrování. Konstrukce je zařazena do třídy S3 s životností 30 let. Hala je založena na zesíleném prstenci základové desky. Hygienické zázemí a šatny tvoří vnější přístavbu haly. Jde o jednopodlažní objekt sestavený z modulových typových prvků prostorové výstavby přímo na stavbě. Je propojen spojovací chodbou. Stavba je začleněna do dopravní, technické i provozní infrastruktury moderního areálu Svitavského stadionu.

Příběh stavby

Revitalizace osmihektarového areálu probíhala v první fázi tři roky. Základní myšlenkou celé investiční akce bylo vytvořit ze zanedbaného sportovního stadionu multifunkční otevřený volnočasový park, v němž se prolínají plochy pro provozování výkonnostních a soutěžních sportů s plochami pro rekreační aktivity, hry, relaxaci i odpočinek. V dalších fázích (2017-2019) byla stará textilní správní hala nahrazena novou moderní halou včetně šaten a sociálního zařízení – centrální tělocvična Šapito. V roce 2020 bylo dokončeno zastřešení plochy pro hokejbal a v zimním období pro hokej a bruslení.

Poloha stavby

Adresa

U Stadionu 937/17, Svitavy