Stavba se načítá

Mariánský most, Ústí nad Labem

Novostavba

Datum zahájení: 1994

Datum dokončení: 1998

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství

Přihlašovatel

AFRY CZ s.r.o.

Autor

Milan Komínek (AFRY CZ), Roman Koucký a Šárka Malá (koucky-arch.cz)

Projektant

AFRYCZ s.r.o., Roman Koucký/koucky-arch.cz, Vítkovice a.s.

Dodavatel

Sdružení: Hutní montáže Ostrava a.s.- SSŽ a.s.

Investor

Statutární město Ústí nad Labem

Uživatel

Statutární město Ústí nad Labem

Popis stavby

Dominantní hmota Mariánské skály na levém břehu Labe byla pro autory M. Komínka a R. Kouckého výzvou, která je vedla k myšlence maximálního odhmotnění hlavního pole mostu nad řekou a přilehlých levobřežních ramp a k přesunu staticky nezbytných hmot k protilehlému břehu. Vznikla tak nesymetrická zavěšená mostní konstrukce s jedním šikmým od skály nakloněným pylonem, se systémem dvou středových závěsných rovin poloharfového uspořádání. Krajní kratší pole spolu s pylonem vytvářelo pevnou stabilizující část mostu, která logicky koresponduje se statickými zákonitostmi a současně umožnila ve velmi stísněných podmínkách náročný způsob výstavby. Na ní bylo smontovalo a posléze přes provizorní pilíře v řece vysunulo 120m dlouhé hlavní pole mostu, spuštěno o 3m níže do konečné polohy a postupně stabilizováno 15 dvojicemi závěsů.

Příběh stavby

Do roku 1998 spojoval oba břehy řeky v Ústí nad Labem pouze jediný silniční most Dr. Edvarda Beneše z r. 1936. Dva nejbližší mosty pro auta přes řeku byli v Litoměřicích a Děčíně , vzdálené 25 km po a proti toku řeky. Protože jiné řešení bylo v nedohlednu rozhodlo se vedení města nakonec postavit druhý silniční most na vlastní náklady. Velký důraz se proto kladl na jeho vzhled, aby se mohl stát vedle hradu Střekov novodobým symbolem města. To se také podařilo a sami obyvatelé města ho v anketě pojmenovali mostem Mariánským. Současně splnil svoji hlavní funkci a přebral polovinu dopravní zátěže přes řeku. Most získal řadu domácích i zahraničních ocenění. Vroce 1999 mu byla udělena v Londýně prestižní evropská cena "Steel Design Award" a vroce 2000 byl Mariánský most zařazen mezinárodní asociací pro mosty a inženýrské konstrukce mezi 10 nejvýznamějších taveb světa poslední dekády 20. století.

Poloha stavby

Adresa

Ústí nad Labem