Stavba se načítá

Archeopark Pavlov

Novostavba

Datum zahájení: 10. 11. 2014

Datum dokončení: 28. 2. 2016

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro kulturu a osvětu, Architektura

Přihlašovatel

Mgr. Petr Kubín, Regionální muzeum v Mikulově p. o.

Autor

ing. arch. Radko Květ, ing. arch. Pavel Pijáček

Projektant

Architektonická kancelář Radko Květ

Dodavatel

OHL ŽS a.s., SKR stav, s.r.o.

Investor

Regionální muzeum v Mikulově p. o.

Uživatel

Regionální muzeum v Mikulově p. o. - pobočka Acheopark Pavlov

Popis stavby

Stavba je situována v oblasti CHKO Pálava a národní kulturní památky Pavlov I. Budována byla na pozemku s nálezy sídliště lovců mamutů. Spodní stavba objektu je vybudována z vodostavebního betonu, nosná konstrukce ze železobetonu, stěny z pohledového betonu s otiskem nehoblovaných prken, střecha jednoplášťová vegetační. Objekt je převážně jednopodlažní s vestavěnou galerií s komplikovaným půdorysným tvarem, ze kterého vybíhají monolitické věže. Vstupy do objektu jsou řešeny jako zářezy do upraveného terénu. Dopravní obsluha je řešena příjezdovou komunikací, u objektu je parkoviště pro osobní automobily i autobusy. Objekt je bezbariérový. Energetický štítek B. Plocha budovy je cca 500m2.

Příběh stavby

Ideový záměr byl zpracovaný v roce 2003 z podnětu Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i. (odborný garant projektu). Návrh výstavby muzea vycházel z požadavků lokality. Předpokládalo se, že nálezová vrstva bude uložena hluboko pod spraší - proto koncept podzemní stavby. Dalším aspektem bylo umístění stavby v chráněné krajinné oblasti. Architekti tedy zvolili formu podzemního prostoru s vystupujícími věžemi z bílého betonu, evokující okolní vápencové skály. Tím bylo dosaženo požadavku, aby stavba nezatěžovala svým měřítkem a hmotou místní krajinnou scenérii. Od samého začátku bylo také počítáno s expozicí in situ - tedy že archeologické nálezy zůstávají po svém odkrytí na původním místě.

Poloha stavby

Adresa

23. dubna 264, Pavlov