Stavba se načítá

Zámek Mitrowicz, Koloděje nad Lužnicí

Rekonstrukce

Datum zahájení: 2008

Datum dokončení: 2018

Zdroj financování: Veřejný, Soukromý

Kategorie: Stavba pro dočasné a rekreační ubytování, Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Sakrální stavba, Architektura, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Mitrowicz,a.s.

Autor

MgA. Albert Pražák/ Labor 13, Ing. Ferdinand Leffler/Atelier Flera

Projektant

Ing. Aleš Janoušek, Ing. Lenka Špatná

Investor

Mitrowicz,a.s.

Uživatel

Mitrowicz,a.s.

Popis stavby

Zámek prošel náročnou desetiletou záchranou, kdy byl převzat v havarijním stavu, po povodních, narušenou statikou a desítky let bez údržby. Areál se nachází v Kolodějích nad Lužnicí nedaleko Týna nad Vltavou. Jedná se o převážně barokní areál jehož historie sahá až do poloviny 16. stol. Pro areál je charakteristické drobné měřítko a rozvolněná zástavba prostoupená parkem. Dominantní budovou areálu je zámek s přiléhající kaplí. První patro zámku je určené pro veřejnost, kde si mohou projít návštěvnickou trasu. Druhé podlaží je pak stejně jako další “správcovská” budova určena k ubytování hostů, které je poskytováno jen v rámci skupin. K areálu náležely též budovy starého lihovaru, které se bohužel nepodařilo zachránit. U torza stodoly, které se nachází v zadní části pozemku, se podařilo zrekonstruovat obvodové zdivo, přičemž vznikl nezastřešený prostor nabízející příjemné útočiště pro pořádání sezónních venkovních akcí. Veřejný prostor areálu má přírodní, parkově upravený charakter a nabízí kvalitní a atraktivní odpočinek. V parku bylo vysázeno více než 11.000 sazenic a 30 stromů.
Kvalita areálu spočívá nejen v architektuře samotné, ale i v bohaté malířské výzdobě zámku a přilehlé kaple. Přístup k rekonstrukci lze charakterizovat jako velmi tradiční a konzervativní. Vybrané budovy byly opraveny v duchu původního historického detailu, tvarosloví a tradičních materiálů. Významnou roli sehrála i přítomnost rozsáhlých nástěnných maleb v reprezentačních prostorách zámku a zámecké kapli, za jejichž úplnou záchranou stojí nemalé úsilí investora.
Moderní architektonické zásahy jsou téměř výhradně svázány s adaptací vybraných částí pro účely ubytování hostů a doprovodných aktivit. Volba kontrastně strohého architektonického výrazu zřetelně poukazuje na to, které části jsou historické a prošly rekonstrukcí a které jsou do objektu nově vsazeny. V historicky cenných prostorách zámeckých pokojů jsou nové prvky osazeny volně do prostoru. Odsazením od stěn jsme nechali co nejvíce vyniknout původním proporcím a prostorovému působení dotčených prostorů. Současně jsou tak minimalizovány stavební zásahy do historicky hodnotného zdiva.

Příběh stavby

Rekonstrukce zámku započala posudky, průzkumy, povolením a pečlivým výběrem odborníků i dodavatelů. Z areálu bylo odvezno více jak 7.000 tun suti a navážky, byla řešena statika budov, odvodnění areálu, inženýrské sítě, páteřní rozvody a restaurování interiéru zámku i kaple.
Zámek Mitrowicz a celý areál nyní nabízí během letní sezóny komentované prohlídky interiéru, odpočinkovou zónu u jezríka, bylinkovou zahrádku, ohniště, habrový labyrint i venkovní gril&bar. K areálu se můžete dostat lodí z Týna nad Vltavou přes soutok Vltavy a Lužnice. Mitrowicz nabízí také ubytování, ale jen v rámci skupin, kdy je zajištěno absolutní soukromí. Tématické akce jsou zaměřené na historii i zahradní architekturu.

Poloha stavby

Adresa

Koloděje nad Lužnicí 1