Stavba se načítá

Tyršův most, Přerov

Novostavba

Datum zahájení: září 2010

Datum dokončení: květen 2012

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství

Přihlašovatel

AFRY CZ s.r.o.

Autor

A. Šrámková, T. Koumar, L. Ehl (Ehl a Koumar architekti), M. Komínek, L. Dvořák (AFRY CZ)

Projektant

Ehl a Koumar architekti s.r.o., AFRY CZ s.r.o

Dodavatel

Skanska a.s.

Investor

Statutární město Přerov

Uživatel

Statutární město Přerov

Popis stavby

Most, který převádí pěší, cyklistickou a omezenou automobilovou dopravu přes řeku Bečvu od Sokolovny do historického centra města tvoří spojitá železobetonová trámová konstrukce o 3 polích s rozpětím 23,4 + 24,8 + 23,4 m a dodržuje tak polohu pilířů původního mostu, který byl rovněž ze železobetonu. Jeho volná šířka mezi vnitřními líci zábradlí je 11,6 m s povrchem, který tvoří žulové dlažební kostky a oddělení jednotlivých dopravních módů je provedeno atypickými kamennými obrubníky. Provádění stavby bylo značně komplikováno potřebou ubourat dříky vnitřních pilířů původního za války zničeného Tyršova mostu a části krajních opěr včetně původních dřevěných, pod vodou zkamenělých pilot. Navíc Bečva, proslulá svými náhlými zvýšenými hladinami a kvůli neexistenci vodních děl také jinde již nevídanými ledovými kalamitami, dvakrát zatopila štětovnicové jímky při realizaci spodní stavby. Součástí stavby byla rovněž přestavba křižovatek na předpolích a porušených nábřežních zdí. Dnes dílo slouží jako důležitá promenádní a dopravní cesta do historického jádra města Přerova.

Příběh stavby

Nový Tyršův most byl slavnostně a symbolicky otevřen 8. května roku 2012. Je vybudován na místě, kde stávaly jeho předchůdci na trase kupecké cesty již od středověku. Ten poslední, stejného jména z roku 1904 byl chloubou města a prvním železobetonovým mostem v Českých zemích. Poslední den 2. světové války 8.května 1945 byl zničen ustupujícími německými vojsky a až do zahájení stavby nového Tyršova mostu, na podzim roku 2010 stála na jeho původních pilířích provizorní lávka pro pěší. Stejně jako jeho předchůdce se stal i nový most výjimečným svojí inženýrskou čistotou a architektonickou invencí korunovanou instalací moderních výtvarných děl, dotvářejících výjimečný vstup do historické části města se symbolickou sochou zubra mající původ v heraldice města, plastikou ptáka symbolizující svobodu a plastikou tří stromů dokumentující dnešek ve své úctě k přírodě. Na předpolí mostu na straně vstupu do starého města jsou navíc umístěny dva tzv. Tyršovy sloupy, z nichž jeden je původní, repasovaný a druhý, dříve zničený, je jeho replikou. Je proto zcela pochopitelné, že most získal řadu domácích i zahraničních nominací a ocenění.

Poloha stavby

Adresa

Přerov