Stavba se načítá

Zimák, Teplice

Novostavba

Datum zahájení: listopad 2017

Datum dokončení: únor 2019

Cena stavby: 233 410 726 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro dočasné a rekreační ubytování, Stavba pro tělovýchovu a sport

Přihlašovatel

statutární město Teplice

Autor

Ing. arch. Petr Sedláček - MISE s.r.o Teplice

Projektant

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

Dodavatel

SYNER, s.r.o

Investor

statutární město Teplice

Uživatel

SPORTARÉNA TEPLICE, příspěvková organizace

Popis stavby

Krytá ledová plocha byla přistavěna ke stávající sportovní hale, s níž nyní tvoří provozní komplex. Funkcí jde o malý městský zimní stadion pro hokej, krasobruslení i veřejné bruslení. Je domovem klubu Teplice Huskies.
Stavba má pravidelný obdélníkový půdorys. Situace na svažitém terénu umožnila řešení ve dvou úrovních. Obě spojuje převýšený vestibul se schodištěm. Vstup pro veřejnost a do hlediště s kapacitou 400 míst je z jihu. Sportovci a personál vstupují ze severu na nižší úrovni. Všechny provozní cesty stadionu i sportovní haly jsou propojené. Hrací plocha má parametry pro mezinárodní zápasy. Kapacita zázemí čítá 11 šaten pro sportovce a rozhodčí. Na severní galerii je vestavěna ubytovna s 30 lůžky.
Stavba je založena na desce a pilotech. Konstrukcí je monolitický betonový skelet s vyzdívkou z liaporu. Nosný oblouk zastřešení je z dřevěného lepeného vazníku. Fasáda má plášť z ohýbaných hliníkových pásů systému kalzip. Východní průčelí tvoří iluminovaná fasáda z polykarbonátových desek danpalon na celou výšku. Řízené led osvětlení umožňuje světelnou show dle pořádané akce.
Architektura stavby navazuje tvarem střechy na stávající halu. Plechová kapota šedo stříbrné barvy odvádí vodu a sníh přímo do žlabu v patě haly. Jednoduchost a bezúdržbovost stavby byla důležitá. Fasáda je prolomena jen únikovými východy na jihu a prosvětlením ubytovny na severní straně.
V interiéru jsou rozhodujícími materiály: led, šedý liapor, pohledový beton, a dřevěný obloukový vazník. Kolem hrací plochy obíhá galerie, ochoz, která navyšuje kapacitu o dalších 200 diváků a nabízí zajímavé blízké pohledy na hru.
Součástí investice byla i výstavba přilehlé kominice včetně parkoviště a veřejného osvětlení. „Zimák“ je součástí sportovní zóny Na Stínadlech v Teplicích v blízkosti fotbalového stadionu.
Zastavěná plocha - 3 487 m2
Obestavěný prostor - 41 670 m3

Příběh stavby

…příběh ZIMÁKU slovy architekta:
"Hledat místo pro nový stadion kdekoliv jinde než na Stínadlech jako dlouhodobě budované sportovní zóně města, bych považoval za profesní selhání. Některé věci jsou nezávislé na politice a momentálních animozitách. Kromě světových stran je neměnná i užitečnost synergie. Budovat něco na zelené louce, bez vazeb, když máme k dispozici infrastrukturu, by bylo mrhání penězi. Infrastrukturou mám na mysli nejen technické sítě, ale také dopravní dostupnost, personální a organizační zázemí. Nemluvě o tradici místa a sociální síti sportovců a fanoušků obecně. Pokud budu dále snít, tak finální podoba Stínadel by měla být ještě zásadně zahuštěna dalšími sportovními a rekreačními stavbami, ale také doprovodnými funkcemi jako jsou restaurace, kavárny a obchody. To jistě není žádná originální myšlenka, ale pouze "závistivá" vzpomínka na návštěvu moderních sportcenter.
Pokud máme jasno v tom, že Stínadla jsou zásadní, pak navrhnout stadion jako přístavbu ke stávající sportovní hale je jen logickým pokračováním myšlenky. Přidáme-li k tomu i ten fakt, že místo stavby slouží spíše k "výuce"parkování autobusů, mám tím na mysli luxusní parametry zatáčení, pak je situování stavby nabíledni. Pak už to může jít ráz na ráz. Koncept vlastního stadionu je jeho polohou poměrně jasně definován. Můžeme variovat tvar střechy, ale pozice hlediště a kluziště je daná. A propos rozměry hřiště; jsou sice nejmenší možné, ale přesto splňují parametry dané ČSLH pro soutěžní utkání od žáčků po dospělé i pro extraligu. S výše popsaným cílem je velikost plně v souladu. Pokud chce někdo pořádat mistrovství světa, pak musí tedy o devadesát kilometůu jižně a o 1 miliardu dráže. Pokládám též za správné, že v rámci haly byl využit prostor vzniklý osazením stavby do terénu o dvou úrovních, který umožní realizovat sportovní ubytovnu v severní galerii. Vlastní design haly je velmi jednoduchý. Asi proto, že se nám stávající hala zdá poněkud architektonicky "překombinovaná". Ale navázat na stávající oblouk hlavní střechy jinak než obloukem byli bychom za pitomce. Mám rád auta, a proto se mi do designování pořád pletou pojmy jako karoserie. Má to výhodu, že máme jen dvě fasády místo čtyř. Navíc tahle by měla být tmavě šedá až černá. Snad nám to publikum odpustí a na slavnostní otevření přijde v pestrobarevném."
Ing. arch. Petr Sedláček

Poloha stavby

Adresa

Na Stínadlech 3280, 415 01 Teplice