Stavba se načítá

Dětský svět - Aquacentrum, Teplice

Rekonstrukce

Datum zahájení: říjen 2017

Datum dokončení: duben 2019

Cena stavby: 315 253 210 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro tělovýchovu a sport, Rekonstrukce

Přihlašovatel

statutární město Teplice

Autor

Ing. arch. Zdeněk Šťastný - Projekty CZ

Projektant

Ing.arch. Zdeněk Šťastný - Projekty CZ

Dodavatel

Metrostav a.s.

Investor

statutární město Teplice

Uživatel

AQUCENTRUM Teplice, příspěvková organizace

Popis stavby

Architektonické řešení rekonstrukce bylo přísně limitováno stávajícím objektem AQUACENTRA Teplice a profilem terénu v místě dostavby. Hlavní důraz při řešení byl kladen na účel a funkčnost interiéru, zvýšení atraktivnosti pro návštěvníky při současném trendu aquaparků s vyšší teplotou vody a zábavnými atrakcemi. Rozsáhlá rekonstrukce zcela zásadně mění filosofii původního bazénu, a to oddělením rozdílných provozů – plaveckého bazénu od rekreačního. Z původního plaveckého bazénu vznikl rekreační bazén s teplotou vody 33 °C a atrakcemi v podobě široké skluzavky s dojezdem, lezecké sítě, divoké řeky, masážních lehátek, chrličů vody. V kruhové části kromě kompletní rekonstrukce tobogánu, přibyla houpací jeskyně a masážní lavice. K rekreačnímu bazénu bylo přistavěno brouzdaliště se skluzavkou pro nejmenší a dětská sauna. V původních prostorách došlo ke kompletní rekonstrukci zázemím – šatny, sprchy, vestibul a recepce. Ke stávající stavbě byl do patra přistavěn 25 m plavecký bazén s novým zázemí – šatny, sociální zařízení, zázemí pro oddíly, personál, spojovací chodba z nových šaten do plaveckého bazénu. Pro větší komplexnost areálu bylo z rekreačního bazénu vybudováno schodiště do plaveckého bazénu. AQUACENTRUM Teplice i nadále využívá termální vodu do bazénů, výhody technologií tepelných čerpadel, která umožňují využít odpadního tepla jednak z použité bazénové vody a odpadní termální vody z balneo provozů společnosti Lázně Teplice, a.s.

Příběh stavby

I když bylo AQUACENTRUM Teplice v době svého vzniku v roce 1997 prvním aquaparkem v České republice, po dvaceti letech jeho aktivní činnosti a využitelnosti veřejností byla jeho modernizace nevyhnutelná. Rekonstrukce a přestavba byla od samotného začátku velmi složitou stavbou, která byla zahájena 3. října 2017, a to za provozu stávajícího aquacentra. Rekonstrukce byla rozdělena do několika etap, aby doba úplného uzavření provozu aquacentra byla co nejkratší. K prvnímu omezení provozu došlo v březnu 2018 uzavřením sauny a na konci dubna byl zcela uzavřen plavecký bazén. Po většinu doby rekonstrukce zůstaly v provozu služby fitness, squash a restaurace PLAVECKÁ, která je velmi oblíbeným stravovacím zařízením nejen pro účely aquacentra, ale rovněž Tepličany vyhledávanou restaurací v době obědů i večeří.
Teplice jsou nejstaršími lázněmi ve střední Evropě. Účinky zdejších léčivých pramenů znali již lidé před dvěma tisíci lety. Velký rozvoj lázeňství nastal až v 17. století a v 18. století navštěvovala teplické lázně řada významných českých i světových osobností jako Ludwig van Beethoven, J. W. Goethe, pruský král Wilhelm III., Josef Jungmann, Jan Neruda, Josef Kajetán Tyl a další. Všechny léčebné prameny jsou mírně radioaktivní a používají se k léčbě pohybového, nervového a cévního ústrojí. Teplické lázně jsou specifické tím, že zde dochází k mezigeneračnímu léčení. K lázeňským účelům jsou využívány termální prameny Pravřídlo a Hynie s teplotou vody 39-44 °C.
Teplické aquacentrum mělo a má tu jedinečnost, že bazény jsou zde napouštěny termální minerální vodou a z odpadní termální vody z lázní se využívá teplo k vytápění objektu. Z důvodu co nejvyšší úspory provozních nákladů zrekonstruovaného objektu díky využití termální vody byl projekt rekonstrukce aquacentra postaven na předpokladu, že v jeho areálu budou vybudovány vlastní vrty. Samostatná investiční akce na pořízení vlastních vrtů aquacentra bohužel nepřinesla předpokládaný výsledek. Průzkumný vrt, který se zastavil v hloubce 195 m, neměl potřebnou vydatnost a teplotu vody. Tato skutečnost postavila všechny zúčastněné strany před nutnost promptně zareagovat a přepracovat projekt tepelného hospodářství tak, aby nedošlo k výraznému prodloužení termínu dokončení rekonstrukce a aquacentrum mohlo maximálně využívat stávajících zdrojů vody. I přes zmíněné překážky stavba naplnila očekávání investora, ale hlavně také široké veřejnosti. Spokojenost zákazníků a dlouhodobě zvýšená návštěvnost aquacentra od doby jeho znovuotevření je toho jistě důkazem.

Poloha stavby

Adresa

Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice