Stavba se načítá

Černá labuť - kancelářský objekt, Praha

Novostavba

Datum zahájení: 30.09.1996

Datum dokončení: 30.05.1998

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Administrativní budova, Architektura

Přihlašovatel

Plankvadrat s.r.o.

Autor

Architektonický atelier Holub s.r.o.

Projektant

KIWI investment a consulting s.r.o.

Dodavatel

PRŮMSTAV s.r.o.

Investor

Plankvadrat s.r.o.

Uživatel

Plankvadrat s.r.o.

Popis stavby

V proluce ve velmi složitém technickém i architektonickém kontextu centra Prahy byl postaven kancelářský objekt, který má 9 nadzemních podlaží (obchody a kanceláře), tři podzemní podlaží (garáže) a střešní galerie, jejíž interiér vznikl ve spolupráci s arch. Evou Jiřičnou.
Zastavěná plocha 652 m2, obestavěný prostor 11 893 m3.
Založení objektu na železobetonové desce. Svislé nosné konstrukce monolitické železobetonové sloupy a stěny. Vodorovné nosné konstrukce stropy vč. šikmých ramp v podzemních podlažích z monolitického železobetonu. Ostatní konstrukce vč. výplňových z cihelného zdiva příslušného typu.
Energetická náročnost budovy "C" viz. PENB.

Příběh stavby

Ulice Na Poříčí je jednou z nejstarších ulic v Praze vůbec. Její existence se datuje do roku 993. Současný název vznikl koncem 19. století. Ze stejné doby pocházejí první konkrétní zmínky o objektu, který na místě dnešní moderní stavby stával. Byl to nevelký dvoupatrový domek, ve kterém bylo řeznictví, restaurace a byty. Po druhé světové válce si byty pronajala Židovská obec a v gastronomickém duchu budova fungovala i nadále. Byla zde totiž zřízena jídelna s košer surovinami. Kulturní využití zde našel také menší divadelní sál a sklady divadla E. F. Buriana, které sídlilo naproti. Po revoluci se zchátralý dům v restituci vrátil původním majitelům – rodině Jeřábkových – a ti jej v 90. letech prodali současným vlastníkům. Dům byl posléze zbourán a na jeho místě vyrostla budova nová. Zrodila se tak Černá labuť v podobě, v jaké ji známe dnes.
Název Černá labuť odkazuje k sousední budově – obchodnímu domu Bílá labuť.
V posledním, 8. patře funguje od roku 1998 umělecký prostor galerie, který po dobu čtrnácti let přinášel radost příznivcům kvalitních divadelních představení a dodnes funguje na křídlech černé labutě jako Art&Eventy Gallery. V budově do roku 2013 sídlila i největší prodejna učebnic svého druhu v České republice. V dnešní době je Dům Černá labuť znám jako centrum jídla, zdravého životního stylu, pohybu a kultury. Člověku tak vyvstane v hlavě myšlenka, že snad může jít o genius loci, který dům na adrese Na Poříčí 25 vždy pojí s obchodním a společenským životem a s kulinářským a uměleckým děním. Lidé, doba a podoba ulice i celé budovy se mění, duch domu však nadále zůstává zachován.

Poloha stavby

Adresa

Na Poříčí 1067/25