Stavba se načítá

Vinařský dům SONBERK, Popice

Novostavba

Datum zahájení: 01.09.2006

Datum dokončení: 01.08.2008

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro zemědělství, Stavba pro kulturu a osvětu, Stavba pro obchod a služby

Přihlašovatel

SONBERK, a.s.

Autor

Ing. Arch. Josef Pleskot

Projektant

Ing. Arch. Josef Pleskot AP atelier

Investor

SONBERK, a.s.

Uživatel

SONBERK, a.s.

Popis stavby

Vinařský dům je postaven moderním způsobem, ale z elementů, které jsou známé a prastaré. Je fenoménem stálosti a solidnosti, originální v současné architektuře. Nezapomenutelné místo, které vzbuzuje touhu vracet se pod tuto velkou střechu, pod kterou se odehrává komplexní proces výroby vína.
Vinařský dům Sonberk má rozsáhlou část podzemní a poněkud subtilnější část nadzemní. Střed jeho dispozice je tvořen tankovou halou s přiléhajícími sklepy zcela zanořenými do terénu a technologickými plochami víceúčelového charakteru. Zatímco podzemí musí mít velmi solidní pevnou podstatu, která se nebude po staletí měnit a užíváním bude jenom krásnět, nadzemní stavba může být lehce koketní a podbízivá. Musí již z dálky upoutávat, musí umět vyjádřit otevřenost i uzavřenost, vstřícnost i záhadnost. Musí umět být místem nezapomenutelným, originálním, vzbuzujícím stálost a solidnost i touhu vracet se.
Ze široce pojatého urbanisticko-krajinářského hlediska stavba vinařského domu reaguje na podněty prastaré kulturní krajiny charakteristické svým velkým měřítkem krajinotvorných forem, velkoryse rozložitým nebem, množstvím světla a tepla a nepřehlédnutelným majestátním sebevědomím. Pálava, Dyje, Dyjskosvratecký úval, Sonberk, prastaré osídlení, vinná réva – společný základ evropských kultur.
Na tyto veškeré podněty stavba odpovídá svým zasazením do terénu i dominantní střechou dekorovanou speciální vlnitou krytinou, která umožňuje měkkou modelaci světla, příznivé proudění vzduchu a efektní viditelné vedení vody. Snahou je vytvořit střechu, která bude vinařský dům zeširoka chránit, zdaleka charakterizovat a nastavovat opojné zrcadlo dominantním živlům – slunci, větru a vodě.
Lidskému měřítku konvenuje mohutné přístupové schodiště, které kotví vinařskou usedlost k hlavní přístupové cestě odbočující ze silnice Hustopeče – Mikulov. Široké schodiště je nejen prastarým známým architektonickým prvkem, ale zde i místem pro nevšední zážitek návštěvníka ocitnuvšího se proti majestátu Pálavy a Dyje. Schodiště demonstruje vstřícnost a otevřenost vinařského domu Sonberk. Ústí na uměle vytvořené platformě s vyhlídkovým ochozem a přilehlým hospodářským dvorem. Z této platformy bude možné užívat velmi krásných dalekých výhledů do krajiny.
Pod rozložitou střechou se odehrává velké množství činností. Střecha nejenom že zakrývá vlastní dům a chrání před sluncem produkty vinice, ale také zakrývá volné prostory určené pro ukládání sklizně, pro činorodý pobyt lidí, pro parkování a odstav vinařské techniky a pro sušení hroznů určených k pozdnímu zpracování.
Vinaři mají rádi absolutní formy. Je to asi dáno podstatou vinařství. Vše je dokonale srovnáno: vinice, sudy ve sklepích, láhve i sběrné koše. Není divu, že jejich stavby tuto řádumilovnost napodobují. Vinařství Sonberk nabízí formu, která z přesné geometrie vychází a může být v krajině vnímána jako opravdu moderní stavba nezaměnitelně spojená s geniem loci.

Příběh stavby

Jeden z nejkrásnějších pohledů na Pavlovské vrchy (CHKO Pálava) z vinařského domu SONBERK se skleničkou v ruce, ve které je víno Pálava, oceněné na světové soutěži vín Decanter, jako nejlepší bílé suché aromatické víno na světě.

Poloha stavby

Adresa

Sonberk 393