Stavba se načítá

V TOWER Prague, Praha

Novostavba

Datum zahájení: 06/2015

Datum dokončení: 02/2018

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Architektura, Bytový dům/komplex

Přihlašovatel

Architektonický atelier Radana Hubičky, s.r.o.

Autor

Architektonický atelier Radana Hubičky, s.r.o.

Projektant

Architektonický atelier Radana Hubičky, s.r.o.

Dodavatel

PSJ

Investor

PSJ INVEST, a.s.

Uživatel

Společenství vlastníků jednotek

Popis stavby

Novostavba bytového domu se čtyřmi podzemními a třiceti nadzemními podlažími. Plocha pozemku stavby je 10100 m², zastavěná plocha stavby v úrovni 1. NP je 345,5 m². Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží je 25 331 m².
Půdorysné umístění objektu je navrženo tak, aby nedocházelo k optickému slévání hmot z exponovaných dálkových pohledů, především pak z rampy Pražského hradu, a aby zůstaly zachovány požadované průhledy mezi stavbami. Výsledný tvar vzešel z potřeby doplnit stávající kompozici o výrazný solitér, který uzavírá celou skupinu staveb na pankrácké pláni v Praze 4. Navržená forma dvou věží spojených do symbolického „V“ představuje výrazově odlišnou architekturu od stávajících, tvarově jednoduchých objektů. Skleněné stěny jsou zapuštěny výrazně dovnitř čímž vznikají průběžné loggie, které dávají objektu bytový charakter a povrchu stavby plastičnost a odliší tak objekt od skleněných reflexních fasád administrativních budov.
Mrakodrap zahrnuje 130 bytů s okouzlujícím výhledem o rozloze 50 až 250 m2, střešní apartmány mají vlastní bazén, podzemní hromadné garáže se samostatně uzavíratelnými garážemi, recepci 24/7, klubové patro pro aktivní relaxaci, dětský koutek, golfový trenažér a privátní kino.

Příběh stavby

Příběh V Toweru začal na jaře v roce 2004, kdy jsme se zúčastnili soutěže.
Chtěli jsme, aby v obrazu panoramatu stavba začala dotvářet stávající skupinu výškových budov a vnesla na pankráckou pláň dynamický tvar a vytvořila energickou dominantu současné Prahy. Hmota byla rozdělena do dvojice věží, ve spodní část, v klínu, jsou propojeny krčkem. Každá věž má svoji vertikální osu, kompozici a identitu. Věže se od sebe oddalují a vzájemně se přitahují. Symbolizují mužský a ženský princip. Vzniká mezi nimi napětí - obě věže se střetávají, jedna mizí, druhá se vynoří, obě splynou. Po 16ti letech se vize zhmotnila.
V roce 2017 získal V Tower dvě ocenění: první místo v evropské kategorii High-rise Architecture a reprezentoval Evropu v mezinárodní soutěži Internacional Property Awards a jako první v Evropě získal certifikát LEED platinum.

Poloha stavby

Adresa

Milevská 2094/3, Praha