Stavba se načítá

Kampus FTK UPOL - AC BALUO a CKV, Olomouc

Novostavba, Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 1.11.2014

Datum dokončení: 1.6.2018

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro tělovýchovu a sport

Přihlašovatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Autor

atelier-r, s.r.o.

Projektant

atelier-r, s.r.o.

Dodavatel

GEMO a.s., ZLÍNSTAV,a.s.

Investor

Univerzita Palackého v Olomouci

Uživatel

Fakulta tělesné kultury UPOL

Popis stavby

Jednotlivé budovy celého areálu jsou tvořeny čtyřmi jednoduchými kvádry, které se navzájem liší svým provozním využitím a také svými hmotami. Z venkovní strany je vzájemná odlišnost zdůrazněna také materiálem použitým na opláštění jednotlivých budov. Fasádu testovací haly tvoří pohledový beton s lezeckými chyty, testovací bazén je opláštěn dřevěnými lamelami, hmota kinantropologického centra je obložena keramickými pásky a spojovací koridor sevřený mezi ostatními objekty uzavírají zejména prosklené fasády. Kvádry tedy vytváří snadno čitelnou kompozici.

Příběh stavby

Celý řešený komplex se skládá ze 4 budov a z důvodů financování se dělil na dvě samostatné investiční akce. První je Aplikační centrum BALUO v areálu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, která obsahuje 3 novostavby, a to SO.02 spojovací koridor, SO.03 testovací hala a SO.04 testovací bazén. Další etapou výstavby byla rekonstrukce a nástavba bývalé prádelny na objekt SO.01 Centrum kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která se dokončila jako poslední. Všechny 4 objekty jsou navzájem propojeny do jednoho provozního celku.

Poloha stavby

Adresa

U Letiště 976/32, Olomouc