Stavba se načítá

Ústav molekulární a translační medicíny - Biomedreg, Olomouc

Novostavba

Datum zahájení: 18.3.2011

Datum dokončení: 5.4.2012

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro tělovýchovu a sport

Přihlašovatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Autor

atelier-r, s.r.o.

Projektant

atelier-r, s.r.o.

Dodavatel

GEMO a.s.

Investor

Univerzita Palackého v Olomouci

Uživatel

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Popis stavby

Budova má půdorysný tvar obloukové výseče s různoběžnými stranami. To znamená, že půdorys se směrem jihozápadním rozšiřuje. Stavba svým obsahem a hmotou navazuje na dostavbu Teoretických ústavů Lékařské fakulty.
Architektonické řešení budovy reaguje také na orientaci stavby ke světovým stranám a svou hmotou omezuje negativní dopad nové budovy na okolní zástavbu, zejména na obytný blok v ulici Hněvotínské. Projekt počítá s umístěním vzduchotechnických jednotek na střeše budovy, proto je směrem severozápadním navržena atiková stěna simulující další podlaží, přetažená do plné vodorovné konstrukce, která pokrývá, rovnoběžně s podélnou osou domu, cca třetinu půdorysu střechy. Touto úpravou vzniká jakési „falešné“ venkovní podlaží, které je svou konstrukcí bariérou před možným hlukem na střeše umístěných vzduchotechnických jednotek. Tím tato konstrukce plní nejen funkci protihlukové bariéry, směrem severozápadním, ale také funguje jako prvek pasivního zastínění od jihovýchodu, čímž snižuje provozní nároky objektu na chlazení v letních měsících.

Příběh stavby

Objekt pod zkratkou UMTM je technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum vedený pod záštitou Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vědci usilují o lepší poznání molekulární podstaty nádorových a infekčních onemocnění.

Poloha stavby

Adresa

Hněvotínská 5, Olomouc