Stavba se načítá

Dostavba Teoretických ústavů Lékařské fakulty UPOL, Olomouc

Dostavba

Datum zahájení: 18.3.2011

Datum dokončení: 30.9.2013

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Autor

atelier-r, s.r.o.

Projektant

atelier-r, s.r.o.

Dodavatel

GEMO a.s.

Investor

Univerzita Palackého v Olomouci

Uživatel

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Popis stavby

Jedním ze základních požadavků zadání bylo vnitřní propojení nové s původní budovou. Propojovací koridory jsou navrženy ve vztahu k původní budově tak, že probíhají vně po stranách hlavních přednáškových učeben a ke stávající budově dobíhají v místě nynějších oken, která se změní ve vstupní otvory do stávajícího objektu. Díky spojovacím koridorům se stará a nová budova stanou součástí jednolitého organizmu lékařské fakulty.
Projekt je dispozičně navržen tak, aby nová budova odpovídala původnímu objektu, aby celková dispozice byla jednoduchá, přehledná, citelná, aby bylo snadné se v obou částech Fakulty zorientovat. Celá dostavba je řešena s maximálním ohledem na funkčnost a efektivitu provozu.

Příběh stavby

Druhou budovou lékařské fakulty je vedle budovy Ústavu molekulární a translační medicíny i nově navržená dostavba k původnímu objektu Teoretických ústavů. Při návrhu nové budovy bylo nutno respektovat charakter stávajícího domu, který má svou nezpochybnitelnou architektonickou hodnotu a provozně-urbanistické vazby stávající budovy na přístup. Důležitým faktem bylo otevření do ulice Hněvotínská a s tím související „zviditelnění“ školy, včetně přemístění hlavního vstupu právě do této části.

Poloha stavby

Adresa

Hněvotínská 3, Olomouc