Stavba se načítá

Dostavba výzkumně výukového objektu PDF UP, Olomouc

Dostavba

Datum zahájení: 1.4.2012

Datum dokončení: 30.11.2013

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Autor

atelier-r, s.r.o.

Projektant

atelier-r, s.r.o.

Dodavatel

ZLÍNSTAV,a.s.

Investor

Univerzita Palackého v Olomouci

Uživatel

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Popis stavby

Dostavba je umístěna ve stávajícím dvoře pedagogické fakulty a těsně navazuje na původní budovu. Jedná se o jednoduchý objekt ve tvaru krychle, která je osazena na osu hlavního vstupu do stávající budovy.
Z krychle vybíhají dvě boční křídla - jednoduché kvádry, a to pouze v úrovni dvou nejnižších podlaží. Tvar dostavby reaguje na složitou situaci na ploše dvora, kde na malém prostoru, v těsné blízkosti stávající budovy bylo třeba řešit budovu s velkými prostorovými a plošnými nároky (velkoprostorové učebny). Dostavba je ve všech patrech propojena se stávající budovou pedagogické fakulty. Vstupy do objektu jsou tedy přímo z hlavní budovy ve všech patrech. Jsou navrženy rovněž samostatné vstupy z plochy dvora.

Příběh stavby

Projekt připravovaný Pedagogickou fakultou UP již od roku 2006 naplňuje dlouholeté snahy fakulty o důstojné a inspirující prostředí pro vzdělávání vědu i výzkum ve spojení s přípravou budoucích učitelů a dalších odborníků pro oblast školství.

Poloha stavby

Adresa

Žižkovo nám. 5, Olomouc