Stavba se načítá

Rekonstrukce Horního náměstí, Olomouc

Rekonstrukce

Datum zahájení: 1998

Datum dokončení: 2001

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Magistrát města Olomouce, odbor strategie a řízení

Autor

Petr Hájek, Jaroslav Hlásek, Jan Šépka, spolupráce Vít Máslo, Ladislav Monzer, Jana Zlámalová

Dodavatel

Horstav Olomouc, spol. s.r.o., Kavex - Granit Holding a.s.

Investor

Statutární město Olomouc

Popis stavby

Rekonstrukce náměstí byla realizována na základě vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže, která se konala v roce 1995. Autoři náměstí chápou jako reprezentační salón města, pomyslné jeviště s kašnami, sloupem, centrálně umístěnou radnicí a kulisou budov v pozadí. Na této městské scéně se odehrávaly slavnostní průvody, popravy nebo jiné významné i bezvýznamné události za přítomnosti širokého obecenstva. Informační bronzový model města ukazuje velikost historického jádra a pomáhá návštěvníkům v orientaci.

Příběh stavby

Posledním článkem monumentální barokní výzdoby Olomouce po třicetileté válce, který se už nepodařilo uskutečnit z důvodu výstavby olomoucké pevnosti, měla být sedmá, tzv. Ariónova kašna, navržená podobně jako ostatní kašny na téma antických pověstí. Realizovat se ji podařilo až v roce 2002, jejím autorem je sochař Ivan Theimer ve spolupráci s architektkou Angelou Chiantelli.

Poloha stavby

Adresa

Horní náměstí, Olomouc