Stavba se načítá

Obecní dům Kobeřice

Novostavba

Datum zahájení: 24. 10. 2017

Datum dokončení: 22. 12. 2018

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro obchod a služby, Architektura

Přihlašovatel

Obec Kobeřice

Autor

Ing. arch. Jiří Horák

Projektant

Studio ARCHE´S - Ing. arch. Jiří Horák

Dodavatel

Ostravské stavby a.s.

Investor

Obec Kobeřice

Uživatel

Obec Kobeřice

Popis stavby

Dostavba rozestavěné budovy na Obecní dům, ve kterém je situován obecní úřad, kulturní sál pro 200 osob, prostory pro poštu, garáž, knihovnu, a dále ostatní prostory občanské vybavenosti, vše vč. potřebného zázemí. Stávající obestavěný prostor budovy byl zmenšen o nejvyšší patro (podstřešní prostor) a dále byl využit suterénu objektu. Nové prostory jsou komfortnější než bývalé situované v jiných budovách a to co do rozměru i vybavení. Současně byly řešeny navazujících zpevněné plochy, příjezdy a parkoviště, včetně zřízení sjezdů z přilehlých komunikací, dále bylo řešeno veřejné osvětlení, přístupové chodníky, parkoviště, stožáry na vlajky apod. a řešení zeleně.

Příběh stavby

Stavba byla zahájena v r. 1989 a to se záměrem vybudovat nákupní středisko poplatné době. Po převratu byla stavba přerušena z důvodů nedostatku financí a majetkoprávních sporů. Rozestavěný skelet byl v letech 1993 a 1994 zakonzervován proti povětrnostním vlivům nadstavbou střechy nad celým objektem. Tento stav i přes 2 referenda o tom jak s tímto majetkem naložit trval až do r. 2015, kdy zastupitelstvo obce schválilo využití tohoto objektu a finance na jeho dostavbu. Vznikl tak projekt na dostavbu pro účely Obecního úřadu, sálu pro min. 200 osob, knihovny pošty, garáže a dalšího komerčního využití. V r. 2017 byla zahájena výstavba a v r. 01/2019 byl objekt zkolaudován. Celý objekt se stal novou dominantou v centru Kobeřic, kde ulehčuje lidem jejich každodenní život.

Poloha stavby

Adresa

Hlučínská 888, Kobeřice