Stavba se načítá

Víceúčelová sportovní hala, Modřice

Novostavba, Rekonstrukce

Datum zahájení: 30.07.2018

Datum dokončení: 24.04.2020

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro tělovýchovu a sport, Architektura, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Město Modřice

Autor

Atelier bod architekti - Jáchym Svoboda, Vojtěch Sosna, Jakub Starka

Projektant

Atelier bod architekti s.r.o., STUDIO A.B.S., spol. s r.o.

Dodavatel

Sdružení pro výstavbu sportovní haly Modřice /SYNER, s.r.o. a MORAVOSTAV Brno, a.s.

Investor

město Modřice

Uživatel

město Modřice

Popis stavby

Měřítko městské struktury města Modřice není příliš velké, domy v Benešově ulici jsou jednopodlažní, dvojpodlažní a zcela výjimečně trojpodlažní. Nový objekt sportovní haly ctí tento princip a výšku okolní zástavby i přesto, že hala má světlou výšku v rozmezí 9 – 11 metrů, což je výška trojpodlažního domu. Vyhrazený prostor pro stavbu haly je klín mezi železničním koridorem a základní školou, což může zlepšit hlukové poměry pro budovu školy, ale zároveň zhoršit poměry světelně technické v učebnách. Proto je budova haly situována na samé hranici území směrem k trati. Původní objekt – dnešní restauraci vnímáme jako historickou vrstvu, která je pro území kvalitou. Paměť místa je něco, co má vysokou hodnotu i když těžko kvantifikovatelnou. Obyvatelé se často jen velmi těžko vyrovnávají s demolicí takových objektů, naopak vnímají tato místa jako něco původního, neměnného a uklidňujícího.
Předprostor budovy tvoří nástupní plocha dlážděná drobnou žulovou mozaikou různých odstínů, která zdůrazňuje význam budovy oproti okolní zástavbě. Aby nedošlo k zastínění budovy školy, je proti ní situován jednopodlažní obslužný trakt sportovního centra.
Nosnou konstrukci domu tvoří železobetonový monolit, který zůstává z velké části z interieru pohledový. Nosná konstrukce světlíků je ocelová, průvlaky v hale betonové lité. Celý dům tedy tvoří těžký obvodový plášť s tepelnou izolací. Částečné zapuštění haly zlepšuje její klima v extrémech vysokých i nízkých teplot. Okenní otvory jsou minimalizovány, nejen s ohledem k tepelným ztrátám i ziskům, ale i z důvodu horního osvětlení hal, které přináší výrazně kvalitnější světlo. Vzduchotechnická jednotka pro halu zaujímá prostor pod vstupní halou, bazén má svou vlastní vzduchotechnickou jednotku. Pod bazénem se nachází technické patro, ve kterém se filtruje a upravuje voda do bazénu a whirlpoolu. Střecha novostavby haly je plechová, tónovaná v barvě omítky. Střecha původního objektu je z pálených tašek – brněnek. Nízká část se šatnami, posilovnou a bazénem má plochou střechu a je pokryta extenzivní zelení.
Prostranství před sportovním centrem je vydlážděno tak, aby působilo jako skutečný městský prostor. Mezi halou a školou vznikla nová ulice se stromy a parkováním pro návštěvníky dlážděná tvárnicemi, které umožní prorůstání trávy. U stávajících kurtů vznikla dvě nová hřiště, jedno víceúčelové, které je v zimním období možné přeměnit na ledovou plochu a jedno antukové pro trénování nohejbalu. Velké stromy u zahrádky restaurace zůstaly zachovány a v letních měsících tvoří velmi příjemný prostor pro trávení volného času. V tomto místě se nyní buduje také venkovní taneční parket a dětské hřiště.
Objekt sportovní haly má ambici a potenciál stát se i centrem komunitním. Architektura domu by proto měla vyjadřovat solidnost, vážnost a vzbuzovat klid. To od takového domu bude pravděpodobně očekávat i veřejnost. Stavba je proto navržena jako klidný dům pevně stojící na zemi.
Parametry stavby:
Zastavěná plocha 2.375 m2
Obestavěný prostor 29.297 m3
Užitná plocha 4.226 m2
Obsah stavby
Vnitřní prostory
- hlavní hrací plocha 24x45 m rozdělitelná na 3 samostatná hřiště stahovacími sítěmi s tribunou pro až 300 diváků včetně sociálního zařízení
- 2 nářaďovny a několik menších prostor pro uložení sportovního i kulturního vybavení
- taneční (zrcadlový) sál 12x17 m se skladovacím prostorem
- bazén 6x12 m s výřivkou a zázemím pro obsluhu bazénu
- posilovna s obslužným pultem
- celkem 18 šaten pro vnitřní i venkovní sportoviště
- VIP prostor a prostor pro televizní přenosy
- salonek slávy - klubovna
- restaurace
- ubytování pro 40-60 osob
- propojovací chodba se sousední budovou základní školy
Venkovní prostory
- 3 antuková hřiště
- víceúčelové hřiště s umělým povrchem se zřízením ledové plochy v zimním období
- venkovní zahrádka restaurace s tanečním parketem, pevným pódiem a dětským hřištěm
- 77 parkovacích stání včetně 4 pro invalidy

Příběh stavby

Vybudovaná stavba včetně celého okolního areálu byla první stavbou města Modřice, která byla řešena formou vyhlášení architektonické soutěže. Celému procesu projektu a následné výstavby ale předcházel velmi složitý proces jednání a domlouvání převodu majetku místní TJ Sokol Modřice na město Modřice.
Původní stará tělocvična byla vybudována někdy ve 30. letech minulého století. V dnes zrekonstruované části restaurace byla na počátku tělocvična, aby k ní v 50. letech byla přistavěna nová větší, která sloužila ke sportování základní škole a široké veřejnosti až do své demolice v roce 2018. V původní budově se po ukončení sportovní činnosti zřídila restaurace a následně kanceláře modřické firmy Kovolit. Po navrácení majetku sokolům v roce 1990 byla zde obnovena restaurace jejíž provoz byl rekonstrukcí zmodernizován.
Proces převodu majetku z místní TJ Sokol Modřice na město započal na valné hromadě 21.3.2011, kdy přibližně po dvouhodinové diskusi valná hromada převod majetku bez problémů schválila. Tím se odstartoval proces získání souhlasu s převodem od přímé nadřízené krajské sokolské organizace Župy Jana Mácha v Brně. Ta vydala souhlas po téměř 1,5 roce a začal další proces s ústřední organizací sokola Českou obcí Sokolskou. I tu se nakonec podařilo zdolat a tak po dalším roce jednání a dohadování byl 12.10.2013 konečně udělen modřickému Sokolu souhlas s převodem majetku na město Modřice. Po převodu byl okamžitě stabilizován provoz starého zařízení a zahájen proces před projekčních příprav vypracováním stavebního programu, na kterém se podíleli vesměs všechny modřické organizace a možnost podávání podnětů měli i občané. Na jeho základě pak byla vyhlášena architektonická soutěž o návrh, která byla první svého druhu v investičních aktivitách města Modřice. V prvním kole soutěže se sešlo celkem 33 návrhů, ze kterých porota do druhého kola vybrala 8 návrhů. Po jejich rozpracování a novém vyhodnocení byla nakonec vybrán dnes realizovaný návrh.

Poloha stavby

Adresa

Modřice, Benešova 274