Stavba se načítá

Pasivní bytový dům pro seniory, Modřice

Novostavba

Datum zahájení: 17.7.2012

Datum dokončení: 3.1.2014

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Bytový dům/komplex

Přihlašovatel

Město Modřice

Autor

Ing. arch. Josef Smola, Ak. arch. Aleš Brotánek, Jan Preisler

Projektant

Ing. arch. Josef Smola, Ak. arch. Aleš Brotánek, Jan Preisler

Dodavatel

Sdružení: INTER-STAV - Komfort

Investor

město Modřice

Uživatel

město Modřice

Popis stavby

PBDS je největší pasivní stavba v ČR postavená a financovaná municipalitou. Je příkladnou ukázkou hospodaření s energiemi, řešení kvality vnitřního prostředí, nakládání s dešťovou vodou i šetrným přístupem k životnímu prostředí. Dům poskytuje komfortní bydlení s přijatelným nájmem pro seniory se souvisejícími službami v 41 bytech, jedno a dvoupokojových s kuchyňským koutem, dům je bezbariérový.
Obestavěný prostor 12 067 m2, zastavěná plocha 2 081 m3.
Dům tvoří 3 objekty – vstupní se zázemím a dva bytové objekty, které tvoří atrium. Nosné konstrukce jsou kombinace dřeva a vápenopískových cihel, fasáda je systém ETICS s tl. 300 mm izolací. Střecha je dvouplášťová, izolace z celulózy s tl. 500 mm, stropy železobetonové. Konstrukce balkonů je ze dřeva. Zásobování teplem a teplou vodou zajišťují solární termické panely, dotápí se kotli na peletky. Je instalován systém nuceného větrání s rekuperací, dostatečná výměna vzduchu v jednotlivých bytech je hlídána čidly CO2. Zelené střechy přispívají ke kvalitě mikroklimatu i k ochraně proti letnímu přehřívání. Veškerá dešťová voda z ploch areálu i střech je svedena do tří podzemních nádrží, používá se pro splachování toalet, při nedostatku se automaticky přepíná vodovodní řad. Přepad z nádrží pro případ přívalových dešťů je sveden do jezírka v atriu objektu. Energetická náročnost projektu je 12 kWh/m2rok a 18 kWh/m2rok. Areál je osvětlen venkovními svítidly nezpůsobujícími světelný smog, je ozeleněn stromy místních ovocných odrůd a keřovými porosty i několika hlavami vína.

Příběh stavby

Při rozhodování postavit dům pro seniory v pasivním standardu bylo pro nás důležité, aby dům byl moderní, zajišťoval kvalitní pohodu bydlení a přiměřený nájem pro seniory. Inspiraci jsme hledali v Rakousku. Při výběru projektanta jsme měli šťastnou ruku. Pánové architekti byli schopni stavbu nejen perfektně a hezky navrhnout, tak aby zapadla do okolí, ale také ohlídat při autorských dozorech kvalitu stavění. V době výstavby nebylo v ČR mnoho firem, které by měly bohaté zkušenosti s pasivními stavbami tak velkého rozsahu. Tak se nám podařilo splnit všechny požadavky stavby na pasivní standard stavby. Největší odměnou za naše úsilí při výstavbě byly nejen získaná ocenění, ale také slova jedné z prvních nájemnic domu, která nám při besedě s nájemníky sdělila, že se v domě cítí jakoby byla pořád na dovolené.

Poloha stavby

Adresa

Nádražní 1123, 1124, Modřice