Stavba se načítá

Obnova palmového skleníku - oranžerie, Olomouc

Rekonstrukce

Datum zahájení: 02.03.2015

Datum dokončení: 21. 09. 2018

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Stavba pro obchod a služby

Přihlašovatel

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Autor

SBORWITZ ARCHITEKTI

Projektant

SBORWITZ ARCHITEKTI

Dodavatel

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Investor

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Uživatel

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Popis stavby

Budova oranžerie - starého palmového skleníku je zapsána jako nemovitá kulturní památka pod rejstříkový číslem 10570/8-3124. Je to přízemní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 22,3 x 8,55 m, s předstupující vstupní částí s výrazně předsazenou sedlovou střechou. Výška budovy se pohybuje v rozmezí od 6,60 m do 7,50 m Objekt má obvodový plášť z cihelného zdiva. Na SV a JV straně je průčelí prolomeno vysokými obdélnými okny s dřevěnými profilovanými šambránami. JV a JZ průčelí vyplňují rozměrné okenní plochy s dřevěnou skeletovou konstrukcí vyplněnou skleněnými tabulkami. Interiér má halový charakter v původní otevřené formě.
Obnova se týkala exteriéru i interiéru. Byly provedeny nové omítky a oprava soklu v původním barevném a materiálovém řešení. Konstrukce krovu a stropu se nahradila novým s využitím části použitelných původních prvků, krytina je z měděného plechu. Byly vyrobeny a osazeny repliky původních okenních i dveřních otvorů a prosklených stěn. Dřevěné zdobné prvky se po restaurování vrátily na původní místa. V interiéru se provedla oprava a doplnění dřevěného podhledu, parapetů a omítek. Byla položena cihelná dlažba. Z důvodu celoroční využitelnosti objektu se v interiéru instalovaly vnitřní prosklené stěny včetně dřevěných žaluzií. Nově bylo řešeno osvětlení LED reflektory v kombinaci s centrálním lustrem.
Venkovní úpravy objektu skleníku zahrnují okapové chodníky z žulových odseků po obvodě půdorysu. Dále byla provedena dlažba plochy před vstupní částí ze severovýchodní strany od aleje žulovou mozaikou.

Příběh stavby

V roce 2013 zpracovali architekti Michal Sborwitz, Marie Sborwitzová a Karel Prášil projektovou dokumentaci „Stavební úpravy starého palmového skleníku“. Vzhledem k náročnosti celkové obnovy a omezeným finančním prostředkům byla realizace projektu rozdělena do čtyř etap.
První proběhla v roce 2015 a její součástí byly sanační práce a statické zajištění objektu, dále přípravné práce a montáž nové střechy.
V roce 2016 se prováděly instalace inženýrských sítí a nová skladba podlah včetně instalace tepelné izolace a podlahových konvektorů. Na SV straně byly zhotoveny omítky a osazeny repliky oken a dveří.
V rámci třetí etapy v roce 2017 byly na SV straně řešeny vnitřní omítky včetně stavebních úprav. Instalovaly se rozvody vzduchotechniky, prováděny byly elektroinstalační práce silnoproudé i slaboproudé práce a topenářské práce. Započala se montáž dřevěného podhledu s ozdobným lištováním.
V roce 2018 (IV. etapa) byly vyrobeny a instalovány repliky vnějších a vnitřních prosklených dřevěných stěn včetně žaluzií, vstupní dveře a zbývající čtyři okna. Po restaurování původních ozdobných dřevěných prvků se provedla montáž na původní místa. Opravily se části cihelného parapetu a cihelných říms. Dokončila se realizace vnitřních a vnějších omítek včetně malby. Po výrobě kovového lustru a instalačních lišt byly osazeny osvětlovací prvky. Byly zhotoveny zpevněné plochy z žulových odseků a kostek a dokončeny terénní úpravy.
Budova je dnes již neodmyslitelnou součástí historické části Smetanových sadů.
Prostor oranžerie je využíván víceúčelově, zejména pro instalace tematických expozic a k pořádání společenských akcí. Budova má bezbariérový vstup pro veřejnost.
Celkové náklady se pohybují ve výši 19 182 130 Kč. Obnova byla řešena z velké části svépomocí zaměstnanci Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Tím došlo k úspoře téměř 3 500 000 Kč.

Poloha stavby

Adresa

Smetanovy sady, p.č. st. 683/2 v k.ú. Olomouc - město