Stavba se načítá

Rekonstrukce papírny, Velké Losiny

Rekonstrukce

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky

Přihlašovatel

Olomoucký kraj

Popis stavby

Mohutná budova s vysokou barokní střechou u silnice je evropskou zvláštností. Už přes 400 let se v ní nepřetržitě ručně vyrábí papír. Aby výroba mohla tak dlouho kontinuálně běžet, musel se vzhled a funkce manufaktury vždy podřídit výrobě. Muzeem se tak nestala jen výroba, ale papírna jako celek. Rekonstrukcí a úprav zde za léta proběhlo nepočítaně. Obstála i v nelehké historii, kdy výroba několikrát upadla díky krachu nebo smrti majitele. Jednou z velkých zkoušek byla i povodeň v roce 1997, která postihla především vodní hospodářství papírny. Zároveň ale nastartovala velmi zdařilou rekonstrukci tohoto unikátně zachovalého pozdně barokního díla.

Poloha stavby

Adresa

Velké Losiny, U papírny 9