Stavba se načítá

DOB Centrum, Dobřichovice

Novostavba, Dostavba

Datum zahájení: 1. 9. 2013

Datum dokončení: 22. 9. 2017

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro dočasné a rekreační ubytování, Bytový dům/komplex, Urbanistický celek

Přihlašovatel

DAM architekti s.r.o.

Autor

DAM architekti s.r.o.

Projektant

M3M s.r.o.

Dodavatel

PORR a.s.

Investor

DOB-Invest a.s.

Uživatel

DOB-Invest a.s. a další vlastníci jednotek a nájemci

Popis stavby

Areál navazující na centrum obce - rekonstruované objekty byly doplněné novostavbami bytových domů, restaurace a služeb.
Areál bývalého Křižovnického statku v Dobřichovicích je významným prvkem v urbanistické struktuře města - tvoří jakousi protiváhu městskému centru. Stojí na ose hlavní ulice - 5. května. Cílem přestavby bylo zachovat pocit jisté uzavřenosti původního dvora vůči okolí, ale zároveň ho napojit na síť místních pěších komunikací mezi centrem, parkem a řekou.
Objekty tvořící "fasádu" dvora směrem k městu byly částečně rekonstruovány a zachovávají původní půdorysnou stopu - zde je umístěna restaurace, hotel a společenský sál. Vnitřní prostor dvora se stal plnohodnotně využitelným městským nádvořím / náměstím.
Ve druhé části dvora byly objemy původních stodol nahrazeny novostavbami bytových domů doplněných v přízemí službami. Tyto novostavby jsou o několik metrů odsazeny od obvodové zdi - zde vznikl prostor na předzahrádky bytů a obvodová zeď zároveň zachovává vizuální dojem původního statku při pohledu z ulice.

Příběh stavby

Křižovnický velkostatek byl v daném místě od pradávna. Byly v něm obytné budovy, stáje a vše, co k takovém zařízení patřilo. Během komunismu v areálu hospodařilo JZD a vše zchátralo. Po roce 1989 svitla naděje na nové využití. Příprava přestavby se však protáhla na mnoho let. Investor vlastnil zastavěný areál, ale pozemky byly ve správě Pozemkového fondu ČR, resp. Státního pozemkového úřadu. Investor získal souhlas PF ČR k přestavbě areálu a po přijetí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi i vyjádření SPÚ, že se jedná o zastavěné pozemky, které nepodléhají vydání v restituci. Investor proto dokončil poslední verzi projektu, získal stavební povolení a v roce 2013 zahájil 1. etapu výstavby. Řád Křižovníků využil nedokonalost restitučního zákona a žalobou výstavbu na 5 měsíců přerušil. Stojící jeřáby na staveništi, kde byly hotové podzemní garáže a část přízemí budov 1. etapy, symbolizovaly nedůvěryhodnost státních úředníků, nepředvídatelnost soudních postupů i špatnou práci poslanců. Investor po náročných jednáních odsouhlasil podmínky budoucí koupě pozemků, pokud je SPÚ vydá Řádu Křižovníků, a touto cestou je skutečně nabyl. Výstavba se znovu rozběhla. Náklady na pořízení pozemků byly násobně vyšší, než měly být od SPÚ, což se následně potvrdilo při dokupování pozemků od SPÚ pod v té době ještě stojícími starými budovami.

Přestavba areálu do jisté míry začala již v roce 1998 nultou etapou - přestavbou jižního křídla areálu a vybudováním společenského sálu a několika učeben. V letech 2013 až 2017 byl ve třech etapách přestavěn celý zbytek areálu. Vnikly byty včetně seniorských, obchody a provozovny služeb a také wellness se saunou, vířivkou a krytým bazénem 12x5,5 m, a restaurace a hotel Panská Zahrada. Areál je v zásadě dokončen, ale jižní křídlo po 20 letech provozu čeká na další modernizaci. Společenský sál byl svědkem mnoha koncertů, divadelních představení, tanečních kurzů a vystoupení i jednání zastupitelstva města. Po plánované rekonstrukci by mohl též sloužit hotelovým hostům při firemních a společenských akcích.

Poloha stavby

Adresa

Dobřichovice