Stavba se načítá

Hradní palác na Helfštýně, Týn nad Bečvou

Rekonstrukce

Datum zahájení: 09/2017

Datum dokončení: 06/2020

Cena stavby: 86 189 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Architektura

Přihlašovatel

Olomoucký kraj

Autor

atelier-r, Miroslav Pospíšil, Martin Karlík

Projektant

atelier-r, Miroslav Pospíšil, Martin Karlík

Dodavatel

Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn HOCHTIEF CZ – ARCHATT PAMÁTKY

Investor

Olomoucký kraj

Uživatel

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Popis stavby

Záchranný stavební projekt torza renesančního hradního paláce spojený s konzervačními zásahy a intervencí minimalistické technicistní architektury. Architektonická vestavba ve formě cortenových schodišť, lávek a plošin v kombinaci se skleněným zastřešením jednotlivých místností vneslo do zříceniny novou životaschopnost.

Příběh stavby

Palác patří k mimořádným dokladům kulturního dědictví České republiky. Torzo se dočkalo záchrany po více než dvou stoletích, kdy přišlo o střechu. Jeho tristní stav řešili jeho novodobí správci od přelomu 19. a 20. století a posledních sedm desetiletí se vedly debaty o vhodnosti navrhovaných zásahů. Stavbaři prožili na paláci tři roky, během kterých museli transportovat a zapracovat stovky tun materiálu, přičemž neustále zdolávali čtveřici úzkých mostů a pětici gotických bran.

Poloha stavby

Adresa

Hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou, 751 32